Reorganisatie bij Fokker Services

Hiermee laten wij jou weten dat Fokker Services voornemens is te reorganiseren. Een adviesaanvraag hiervoor is bij de OR neergelegd ter behandeling, aldus het management. Alhoewel er een goed sociaal plan is, kunnen wij ons voorstellen dat je hierover vragen hebt.
Graag willen wij de mogelijkheid geven aan onze leden om hierover onderling (digitaal) van gedachten te wisselen, maar dan willen wij wel van te voren horen of hier inderdaad behoefte aan is. Dus, laat maar horen waarmee wij jou van dienst kunnen zijn. Je kunt een mail naar mij sturen.

CNV Vakmensen
Arthur Bot, bestuurder
E. a.bot@cnvvakmensen.nl