Reorganisatie aangekondigd bij KCS

Bij KLM Cateringservices is een forse reorganisatie aangekondigd en CNV Vakmensen gaat zijn rol oppakken voor het realiseren van een sociaal plan de komende weken. Input vanuit jullie, onze leden, is meer dan gewenst!

75 fte komt in aanmerking voor ontslag
Bij KCS komen volgens plannen 75 fte (fte= omgekrekend naar fulltimefuncties) in aanmerking voor ontslag. De meeste functies (tweederde) die gaan verdwijnen zijn indirecte functies, dus functies niet direct gekoppeld aan de productie. Dat zijn forse aantallen bovenop de ontslagen die al zijn gevallen onder de flex- en tijdelijke krachten de afgelopen maanden. Een volledigere toelichting van de reorganisatie vind je in de bijgevoegde Q&A die werkgever heeft rondgestuurd aan zijn personeel.

Sociaal plan
CNV vindt het van het grootste belang dat er gereorganiseerd wordt met de menselijke maat. Mensen die eventueel moeten vertrekken hebben alle recht op maximale begeleiding naar ander werk en op de mogelijkheid om terug te kunnen keren mocht het volgend jaar toch weer aantrekken in de luchtvaart en daarmee bij KCS. Het zijn extreem ongure tijden voor het KLM-concern en dat betekent dat alles optimaal ingericht moet zijn om je te helpen aan werk elders indien nodig en aan een goede compensatie voor het verlies aan inkomsten mocht je jouw baan kwijtraken. We zullen jullie op de hoogte houden van de voorstellen voor een sociaal plan met werkgever. 

Wat vind je zelf belangrijk? 
Het is belangrijk voor je als medewerker om contact te zoeken met je vakbondsonderhandelaar om duidelijk te maken wat je zelf belangrijk vindt dat er voor je geregeld wordt bij deze reorganisatie. Jij zit aan het stuur om te bepalen wat er in het sociaal plan komt te staan, want jij bepaalt ook als lid of het uiteindelijke sociale plan ook mag je rekenen op de handtekening van jouw vakbond CNV, waardoor het ook voor jou gaat gelden bij ontslag. Schroom dan ook niet om contact op te nemen over je wensen met je bestuurder Michiel Wallaard via m.wallaard@cnvvakmensen.nl en 06-20471892.

 

Downloads