Rectificatie nieuwsbrief Voortgang cao Enci, Mebin en Sagrex

In het overleg met de vakbonden CNV Vakmensen en FNV heeft de directie aangegeven dat de eerstvolgende nieuwe cao een cao wordt die geldt voor de Heidelberg Cementgroep Nederland.

Gisteren is er een nieuwsbrief aan jullie verstuurd, waarin per abuis een foutief jaartal is genoemd.
In de bijlage ontvangen jullie de gerectificeerde nieuwsbrief.

Gerard van Cuijk,
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 20 13 40 89
E g.vancuijk@cnvvakmensen.nl         

Downloads