QPS update en vervolg (reactie richting werkgever 6 oktober a.s.)

In deze nieuwsbrief geven wij je graag een toelichting op de stand van zaken en de verdere planning deze week van CNV jurist mevrouw mr. Janneke van der Veen.

Een aantal van jullie heb ik telefonisch gesproken gisteren of vandaag, maar lang nog niet iedereen. Gelet op de tijdsdruk waaronder wij op dit moment aan het werk zijn, het grote aantal zaken en de hoeveelheid informatie die we moeten verwerken, lukt het helaas niet om iedereen nog te bellen. Daarom deze e-mail met informatie en voor de mensen die nog geen telefoontje hebben gehad ook nog een specifiek verzoek onderaan deze mail.

Vorige week heb ik een eerste e-mail gestuurd naar jullie werkgever met daarin onze eerste algemene op- en aanmerkingen ten aanzien van de vaststellingsovereenkomsten die jullie hebben ontvangen. Ik heb daar gisteren een reactie op ontvangen van de advocaat. Een aantal punten worden aangepast, maar voor een deel blijft de werkgever zich star opstellen. Met name ten aanzien van de mogelijkheid om eerder zelf weg te gaan (voor de einddatum in je vaststellingsovereenkomst). QPS wil daar volledig de regie over blijven houden en voor jullie per geval kunnen bepalen of jullie wel of niet eerder weg mogen, met behoud van de transitie- en overige vergoedingen. Dit is een heikel punt, want dat kan het jullie lastig maken als jullie gaan solliciteren. Ik ga hierover nog verder in gesprek met de advocaat van QPS, maar voor nu is de situatie dus zo dat je alléén de vergoedingen uitbetaald krijgt als je de hele tijd tot de einddatum uitzit óf als QPS je toestemming geeft om eerder weg te gaan. Dat is overigens niet anders als je zou kiezen voor de route van ontslag via het UWV en geen vaststellingsovereenkomst tekent. Het is maar de vraag of we hierover nog betere afspraken voor jullie kunnen gaan maken.

De opstelling van QPS is in z’n algemeenheid namelijk op z’n zachtst gezegd nogal star. Het is op basis van de reactie op de aangeboden petitie in ieder geval duidelijk dat jullie werkgever in deze fase niet met betere voorzieningen gaat komen om jullie ontslag op te vangen. Ook houden ze vast aan het strikte tijdspad. Er moet uiterlijk deze week door iedereen worden aangegeven of je bereid bent om mee te werken aan een beëindiging via een vaststellingsovereenkomst of niet. Zo nee, dan start de ontslagprocedure via het UWV.

Mijn verwachting is dat jullie werkgever in vrijwel alle gevallen probleemloos toestemming van het UWV zal krijgen om jullie arbeidsovereenkomsten op te mogen zeggen. In dat geval ontvang je de transitievergoeding en een extra bedrag van 500 euro, maar meer niet. Je loopt dan ten opzichte van het huidige voorstel in de vaststellingsovereenkomst een extra maandloon plus nog eens 500 euro mis (dit is in feite een soort ‘tekenbonus’).

Als we deze twee opties dan ook tegen elkaar afzetten, is de conclusie dat het in deze situatie financieel het meest gunstig is om mee te werken aan een vaststellingsovereenkomst. Uiteraard blijft dat altijd een persoonlijke keuze en iedereen kan voor zichzelf die keuze maken.

Ons streven is op dit moment om in ieder geval te zorgen dat iedereen die dat wil, de beste deal (in ieder geval voor nu) krijgt en dat dit allemaal op een juiste manier in je individuele vaststellingsovereenkomst is verwerkt. Uiterlijk a.s. vrijdag 6 oktober wil jullie werkgever horen of je bereid bent om mee te werken aan een vaststellingsovereenkomst of niet. Wij gaan ervan uit dat de meeste mensen hier de voorkeur aan geven en dat wij dit ook zo voor jullie allemaal afzonderlijk richting QPS kunnen communiceren. Om de lijnen kort te houden en te laten zien dat wij voor jullie staan in deze situatie, verzorgen wij namens jullie deze communicatie. Jullie hoeven dus zelf niet te reageren richting jullie werkgever! De mails die namens iedereen verstuurd worden, ontvangen jullie ook zelf per e-mail in bcc. Dan weet je wat er wanneer namens jou gemaild wordt.

Ik zal in de mails die ik namens jullie verstuur, ook melding maken van eventuele bijzondere situaties. Zo zijn er meerdere mensen die voorafgaand aan de indiensttreding bij QPS, al via een uitzend- of detacheringsbureau voor de organisatie gewerkt hebben. In de meeste gevallen telt dit mee voor de berekening van de opzegtermijn en de hoogte van de transitievergoeding.

Is deze situatie op jou van toepassing en zijn wij hiervan nog niet op de hoogte? Mail dan even naar Sijtze de Bruine (s.debruine@cnvvakmensen.nl), met daarbij bewijs van de datum waarop je via het uitzend- of detacheringsbureau begonnen bent.

Verder horen wij graag van de mensen die nog geen telefoontje hebben gehad, hoe je het persoonlijk budget wilt ontvangen. Als je hier een specifiek bestedingsdoel voor hebt, zoals een opleiding of outplacementtraject, geef dat dan door met daarbij de omschrijving wat je precies wilt gaan doen met het geld. Wil je gewoon alles in één keer uitbetaald hebben samen met de transitievergoeding, dan is het voldoende om te reageren met: ja vso, extra vergoeding. Dan zal ik dat zo communiceren aan QPS.

Uit jullie eerdere mails weet ik van de meeste mensen al als er sprake is van bijzonderheden. Die neem ik mee in de reactie naar jullie werkgever. Maar heb je nog een iets waar we rekening mee moeten houden, mail dan even naar Sijtze. We kunnen dan altijd nog even persoonlijk overleggen. Wil je niet meewerken aan een vaststellingsovereenkomst, dan vernemen we dat ook graag van je!

Als laatste: mocht er in jouw geval sprake zijn van arbeidsongeschiktheid, zwangerschap of verlof wegens zwangerschap of bevalling, laat dat ons dan echt even weten. Dan gelden er namelijk speciale regels en kun je niet zomaar meewerken aan een vaststellingsovereenkomst.

Ik hoop jullie hiermee de nodige duidelijkheid te hebben gegeven over de stand van zaken en het vervolg, maar laat het weten als er toch nog vragen zijn. Een heel belangrijk punt tot slot: laat alle correspondentie en communicatie met de werkgever via ons verlopen en teken GEEN vaststellingsovereenkomst voordat er een definitieve correcte versie ligt die wij hebben gecontroleerd.