Principeakkoord voor sociaal plan Wehkamp

Na een aantal keer informeel onderhandelen is er een principeakkoord bereikt voor het sociaal plan bij Wehkamp. Dit willen wij graag aan de leden voorleggen ter stemming. Wij vragen u het stemformulier digitaal in te vullen.
Outplacement
Voor het zoeken naar ander werk is er een budget voor een outplacementtraject van 5000 euro, exclusief BTW.

Scholing
CNV Vakmensen vindt het belangrijk dat werknemers de kans krijgen zich te scholen voor het huidig of ander werk. Hiervoor is een scholingsbudget beschikbaar van 2000 euro, exclusief BTW.

Advies
Er komt een bijdrage voor juridisch advies van 750 euro. Voor vakbondsleden kan, wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van juridisch advies, voor de concept vaststellingsovereenkomst bruto worden uitgekeerd.

Wanneer er behoefte is aan financieel advies voor de ontslagvergoeding kan deze tot 750 euro, exclusief BTW, worden vergoed.

Reizen
Voor werknemers die getroffen worden door de reorganisatie binnen Wehkamp en op een andere standplaats moeten gaan werken, zal 50% van de extra reistijd als gewerkte uren worden gerekend. Hierbij wordt gerekend met de standaard reistijd. De reiskostenvergoeding bedraagt 19 eurocent per kilometer.

Personeelskorting
Tot 1 december 2024 zal de personeelskorting gelden voor mensen die uit dienst treden wegens de reorganisatie met een maximum van 500 euro netto korting per jaar.

Vakbondscontributie
Voor leden die getroffen worden door de reorganisatie zal 2 jaar vakbondscontributie rechtstreeks worden betaald aan de vakbond waar men lid is.

Afbouwregeling
Voor werknemers, die door de reorganisatie getroffen worden een lagere functie moeten accepteren, geldt er een afbouwregeling:
  • De eerste 3 maanden wordt er 100% van het verschil als toeslag boven schaal uitbetaald.
  • De vierde tot en met de zesde maand wordt er 75% van het verschil als toeslag boven schaal uitbetaald.
  • De zevende tot en met de negende maand wordt er 50% van het verschil als toeslag boven schaal uitbetaald.
  • De tiende tot en met de twaalfde maand wordt er 25% van het verschil als toeslag boven schaal uitbetaald.
Transitievergoeding
Wanneer er een werknemer op de ontslaglijst staat en Wehkamp verlaat, heeft hij/zij recht op een ontslagvergoeding. Deze is opgebouwd op basis van de wettelijke transitievergoeding met een bonus per dienstjaar.

De wettelijke transitievergoeding wordt als volgt berekend:
  1. U krijgt 1/3e maandsalaris per heel dienstjaar vanaf uw eerste werkdag.
  2. De transitievergoeding over het resterende deel van de arbeidsovereenkomst wordt berekend volgens de formule: (bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris /12).
Deze formule wordt ook gebruikt voor het berekenen van de transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst korter dan een jaar heeft geduurd. Daarbovenop komt
  • voor de eerste 15 dienstjaren 1000 euro bruto per dienst jaar;
  • voor het 16e tot en met het 30e dienstjaar 1500 euro bruto per dienstjaar;
  • voor verdere dienstjaren 2000 euro bruto per dienstjaar.
Stemming principeakkoord
Graag zouden wij uw stem voor 10 augustus willen ontvangen. Klik hier om uw stem uit te brengen.

Krijg jij deze nieuwsbrief per post dan hebben wij geen e-mailadres van jou, of je hebt je uitgeschreven voor nieuwsbrieven van CNV Vakmensen. Wij willen het liefst jou zo snel mogelijk op de hoogte stellen van al het cao-nieuws. Kijk daarom op “mijncnv” op onze site: www.cnvvakmensen.nl om dit te controleren of geef je e-mailadres opnieuw door. Om je stem uit te brengen ga dan naar: https://bit.ly/principeakkoordwehkamp

Mocht u vragen of opmerkingen hebben kunt u in contact treden met ondergetekende.

Jacqueline Kraan
bestuurder CNV Vakmensen
06-51602048 of j.kraan@cnvvakmensen.nl