Pluimveeverwerkende industrie in zwaar weer

Vanaf deze zomer horen wij van werkgevers- en brancheorganisatie NEPLUVI dat het niet goed gaat met de bedrijven. Uit een presentatie van 20 oktober van de ontwikkelingen, blijkt dat de sector in zwaar weer zit. Vooral de slachterijen zijn en worden getroffen. NEPLUVI heeft deze boodschap vorige week herhaald. Tijd om bij jullie na te gaan of deze boodschap ook klopt.

Ontwikkelingen
In zijn presentatie van 20 oktober schetst NEPLUVI een aantal ontwikkelingen die onmiskenbare gevolgen hebben voor de bedrijfseconomische positie van vooral de slachterijen, maar ook voor pluimveevlees verwerkende bedrijven:

  • de afzetmarkt is grotendeels weggevallen door vooral Corona;
  • de verkoopprijzen gedaald;
  • groeiende concurrente vanuit het buitenland;
  • dalende exportmogelijkheden, en
  • extra kosten van overheidswege voor Nederlandse bedrijven.

Gevolgen zijn dat er minder wordt geslacht, bedrijfssluitingen al dan niet tijdelijk, bedrijfsovernames, fusies, faillissementen en reorganisaties en verlies van werkgelegenheid. Bedrijven doen vanaf maart dit jaar een beroep op de steunpakketten van de overheid (NOW-regelingen).

Openheid van zaken
NEPLUVI schets een behoorlijk somber beeld. Klopt dit ook? Wij hebben geen directe signalen ontvangen van bedrijven, of werknemers, waar onder de leden, dat het slecht gaat. Wel zijn wij betrokken geweest bij de bedrijfssluiting van Frisia in Haulerwijk, een bedrijfsovername in het Drentse en het faillissement van GPS in Nunspeet. Maar verder zien en horen wij niets. Behalve dan de herhalende boodschappen van zwaar weer van NEPLUVI. Van een stevige wind, via storm- naar orkaankracht. Wij hebben in ieder geval gepleit voor transparantie en openheid van zaken. Vertel je werknemers wat de gevolgen van de geschetste ontwikkelingen zijn voor jouw voor bedrijf. En vooral hoe je met elkaar de bedrijfseconomische en sociale gevolgen tot een minimum kunt beperken.

Werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden
Duidelijk is dat als geschetste ontwikkelingen kloppen, dit gevolgen heeft voor de werkgelegenheid. Is het nu nog niet, dan mogelijk wel in 2021. NEPLUVI heeft ook al een voorschot genomen op de sector-cao die vanaf 1 april 2021 moet worden vernieuwd. De cao zou namelijk ongewijzigd moeten worden verlengd. Geen loonsverhoging dus. De pensioenen worden in 2021 versoberd door een verlaging van de pensioenopbouw. Werkgevers willen niet meer pensioenpremie betalen. Daarbij wilden zij de afdracht van de werkgeverspremie aan het sociaal fonds opschorten en de eindejaarsuitkering (1,15%) niet betalen. Wij hebben aangegeven dit niet te willen. Wij zien de vertaalslag van de ontwikkelingen dan wel terug in de werkgeversvoorstellen voor een nieuwe cao vanaf 1 april 2020. De verlaging van het opbouwpercentage en daarmee een versobering van de pensioenen hebben wij evenwel niet kunnen tegenhouden.

Sectorcao pluimveeverwerkende industrie
Zoals gezegd loopt de cao af op 31 maart 2021. Dinsdag 15 december hebben wij afspraken gemaakt over het cao traject dat zal gaan starten eind januari 2021. Voor 1 april 2021 hopen wij afspraken te hebben gemaakt voor een nieuwe cao. Wat voor ons duidelijk is dat het een lastig traject zal worden. Of een nieuwe cao vanaf 1 april haalbaar is, zal de (nabije) toekomst uitwijzen.

Vragen over ontwikkelingen en sector-cao
Met deze nieuwsbrief willen jullie graag een tweetal vragen stellen:

  1. Wat merk jij binnen je bedrijf van de hiervoor geschetste sombere ontwikkelingen?
  2. Wat zou je graag gerealiseerd willen zien in de sector cao vanaf 1 april 2021; wat zijn jouw wensen?

Jouw antwoorden op deze twee vragen zijn belangrijk en vormen voor ons de basis voor de gesprekken met werkgevers, werkgevers- en brancheorganisatie NEPLUVI en onze voorstellenbrief voor de sector-cao vanaf 1 april 2021.

Tenslotte
Heb je vragen, opmerking, ideeën en suggesties. Is iets niet duidelijk? Laat het ons weten. En laat mij vooral de antwoorden weten op de twee hiervoor gestelde vragen. Dat kan door een bericht te sturen via de e-mail naar aem.peper@cnvvakmensen.nl of via een sms of whatsapp naar 06 - 23 43 20 81.

Emiel Peper
bestuurder CNV Vakmensen
E :  aem.peper@cnvvakmensen.nl
M : 06 - 23 43 20 81