Al het nieuws

Plan van NS: Wat doet CNV Vakmensen?

In de vorige nieuwsbrief kon je lezen dat NS een plan heeft om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. CNV Vakmensen en de andere bonden hebben aangegeven terug naar de leden te gaan om te vragen of wij kunnen gaan praten. Jij bent nu aan zet. Vul daarom de enquête in!

Gaan wij in gesprek over een totaalpakket?
Zoals vorige week aangekondigd gaan wij jou in deze brief en met behulp van een enquête vragen of wij met NS verder kunnen gaan praten over het idee dat zij hebben om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. NS heeft aangegeven het over een totaalpakket te willen hebben. Er zullen banen verdwijnen. NS verwacht dat op te kunnen vangen doordat er de komende 5 jaar collega’s met pensioen gaan. Daarnaast wil NS met ons praten over hoe de werkgarantie in de cao invulling kan krijgen door deze situatie. Daarbij geeft NS aan flexibiliteit van de medewerkers te verwachten. Hoe dat precies ingevuld gaat worden zal dan punt van overleg zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan werken op een andere locatie, je scholen naar ander werk, werken op andere tijden enzovoort. Om antwoord te krijgen op de vraag of wij kunnen gaan overleggen, stellen we niet alleen deze vraag, maar ook vragen over de inhoud om van jou en je collega’s te horen wat eventueel mogelijk is. Daarom verzoek ik je de bijgaande enquête in te vullen via de volgende link. Klik hier en vul de enquete in. Je hebt tot 27 juli 2020 om te reageren.

Hoe nu verder?
Na 27 juli laten wij je weten of we gaan onderhandelen. Als dat niet zo is informeren wij jou wat we wel gaan doen. Als dat wel zo is informeren wij jou vanzelfsprekend over het overleg.

Nog vragen en/of opmerkingen
In de vorige ledenbrief informeerde ik jou dat mijn collega Evert Jan van der Mheen door persoonlijke omstandigheden niet aan het werk is. Als je nog vragen of opmerkingen hebt over de situatie bij NS, kan je bij mij terecht.

Ike Wiersinga,
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 23500986
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl