Philips - inplannen 4 collectieve vakantiedagen 2022 onaangename verrassing

CNV Vakmensen is onaangenaam verrast over de bedrijfsmededeling van Philips aan al haar medewerkers met betrekking tot het inplannen van 4 collectieve vakantiedagen door jouw werkgever op 27, 28, 29 en 30 december 2022.

Leden van CNV Vakmensen voelen zich hiermee door hun werkgever overvallen en er is grote verwarring en onrust ontstaan doordat er onder meer afwijkend en onduidelijk is gecommuniceerd.
Voor CNV Vakmensen alle reden jouw werkgever hierover aan te schrijven.

Een van de aandachtpunten voor CNV Vakmensen is om bij de komende cao-onderhandelingen een wijziging voor te stellen van artikel 4.1.6 van de cao Philips.

In dit artikel wordt de werkgever de mogelijkheid geboden om na overleg met de ondernemingsraad 5 vrije collectieve dagen vast te stellen voor alle betrokken medewerkers of een groep daarvan. Werk je in een 5 of 4/5 ploegendienst met een gemiddelde arbeidsduur van 31,5 tot 37,5 uur dan kan slechts 1 dag worden vastgesteld. Helaas geeft het artikel niet aan op welk moment in het kalenderjaar dit dient te geschieden.
Tevens is het een omissie dat in het cao-artikel wordt gesproken over "na overleg met de ondernemingsraad in plaats van "in overleg met de ondernemingsraad".

CNV Vakmensen is van mening dat het toepassen van dit artikel niet halverwege een kalenderjaar kan geschieden en dat OR'en in dit stadium niet mede verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de late en plotselingen reductie van verlofsaldi van medewerkers.

Zie voor de overige punten van CNV Vakmensen de brief in de bijlage.

Arjan Huizinga
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 5160 2032
E: a.huizinga@cnvvakmensen.nl

Downloads

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error