Periodiek overleg met ING

Tijdens het laatste overleg met ING is gesproken over de cao-tekst, het ontkoppelen van beoordelen en belonen, de perikelen rondom TCP, wellbeing (werkgeluk) en vakmanschap en tenslotte over sourcing.

Cao-tekst en afspraak over ontkoppelen beoordelen en belonen bijna klaar
We hadden gehoopt nu met de cao-tekst en een afspraak over ontkoppelen beoordelen en belonen te komen. Dat is helaas nog niet gelukt. Wij hebben goede hoop dat dit voor 1 oktober a.s. wel gaat lukken. De afspraken, die wij hebben gemaakt, blijken in de uitvoering wat complexer dan wij tevoren bedacht hadden. Van sommige leden, waaronder managers, krijgen we te horen dat er geen gesprekken in het kader van step up performance kunnen plaatsvinden zolang er geen duidelijkheid is over de afspraak met betrekking tot ontkoppelen van beoordelen en belonen. Dat is niet correct. Het doel van de afspraak is, dat er focus komt te liggen op het gesprek tussen jou als medewerker en je manager zonder dat dit gevolgen heeft voor je beloning. Dat gesprek kan nog steeds plaatsvinden, zonder dat dit financiële consequenties heeft. Wel hebben wij afgesproken dat dit niet tot een bezuiniging voor ING mag leiden. Daarom zijn wij in gesprek over welke kostenneutrale oplossing voor wat betreft de beloning we kunnen vinden. Die oplossing is er bijna. Wij hopen jou rond 1 oktober aanstaande hierover nader te berichten. En dan hopen wij ook de cao-tekst rond te hebben.

De risico’s van flex
Van de zomer werden we opgeschrikt van het nieuws dat de door ING ingehuurde broker TCP medewerkers, die bij ING werken als zzper, niet werden uitbetaald door TCP. Er is gesproken over hoe dat in het vervolg te voorkomen.

Wellbeing (werkgeluk) en vakmanschap
CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties zijn door ING ingelicht over de manier waarop nu in het vervolg het werkgeluk en de werkstress zal worden gemeten, zowel collectief als individueel. In de cao hebben we de afspraak gemaakt dat dit zowel collectief als individueel (dat laatste op verzoek) kan worden gemeten.
Ook zijn we ingelicht over de net gestarte campagne over vakmanschap. Iedereen bij ING zal in de komende tijd zijn eigen doel gaan bepalen en gaan bekijken wat dat voor ING kan betekenen. Daarbij zal ook gekeken worden hoe jij Mijn Koersplan vanuit je eigen doel kan vormgeven en daarover in gesprek kan gaan met je leidinggevende.

Sourcing
Tenslotte zijn wij bijgepraat over sourcing binnen ING naar het buitenland. Redenen hiervoor kunnen zijn: - een arbeidsmarkt die specifieke kennis kan leveren; - mogelijkheid van standaardisatie; - en de kosten. Met de medezeggenschap zijn hiervoor spelregels afgesproken. Als deze bewegingen onverhoopt gevolgen heeft voor medewerkers in Nederland dan is vanzelfsprekend het Sociaal Plan in Nederland van toepassing.

Week van het werkgeluk
Van 23 tot en met 29 september 2019 is het de Week van het werkgeluk. Graag horen wij van jou welk werkgeluksmoment jij in die week ervaren hebt. Laat ons weten wat jou nu gelukkig maakt in je werk. Werkgeluk wordt bepaald door plezier in je werk, voldoening in je werk, maar ook door zingeving. Begin 2020 zullen wij op diverse locaties van ING workshops geven over werkgeluk, georganiseerd vanuit CNV Passietour. Daarbij zullen zowel deze 3 elementen als de door jou gegeven geluksmomenten aan de orde komen. Ik hoop van je te horen. Eind van dit jaar zal je een uitnodiging ontvangen over de workshops.

Nog vragen en/of opmerkingen? Dan kan je bij mij terecht. Je kan ook terecht op jeachterban.nl

Ike Wiersinga, onderhandelaar CNV Vakmensen
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl / M 06 2350 0986