Al het nieuws

Periodiek overleg ING: afhechten afspraken van huidige cao

Tijdens het periodiek overleg met ING zijn er nog zaken van de huidige cao afgehecht. Er zijn afspraken gemaakt over werkgelukbrengers, innovatiebudget, de leerrekening en het werkgelegenheidsfonds.

Werkgelukbrengers: vervanging van je collega

Tijdens het overleg over de vorige cao is door CNV Vakmensen het idee van de werkgelukbrengers ingebracht. Het idee is om medewerkers, die al dan niet boventallig dreigen te worden, aan het werk te laten gaan bij afdelingen, waar er tijdelijk mensen nodig zijn. Daarom is het van belang dat functies op elkaar lijken. Het lijkt er op dat het per 1 juli aanstaande werkelijk zijn beslag kan krijgen. De betrokken medewerkers zullen hierover ingelicht worden. We zijn er blij mee dat dit eindelijk gelukt is.

Innovatiebudget: geld voor innovatie waar jij wat aan hebt

Ook is er tijdens de onderhandelingen over de vorige cao ook afgesproken dat er een budget vrij zou komen voor innovatie, waar je als medewerker iets aan kan hebben. Dat budget gaat gebruikt worden voor een webinar over digitale fitheid. Dat is handig voor iedereen. Of je nu op het callcenter zit, bij wholesale of op het hoofdkantoor. Binnenkort zal je daar vast meer over horen.

Leerrekening: een persoonlijk opleidingsbudget

Iets wat een nog langere tijd nodig had om uiteindelijk tot uitvoering te komen is de leerrekening. CNV Vakmensen heeft ook dat punt vier jaar geleden ingebracht. Het idee is dat jij als medewerker een persoonlijk opleidingsbudget krijgt. Het heeft lang geduurd door allerlei risk- en privacy-controles, maar het gaat nu per september aanstaande eindelijk van start. Wij vinden het fijn dat jij nu zelf ook regisseur kunt zijn over jouw opleidingen.

Werkgelegenheidsfonds

Ook de afspraak over het werkgelegenheidsfonds staat al langer op de agenda. Daarbij is er geld gereserveerd voor mensen die moeite zouden hebben om hun mannetje of vrouwtje te staan op de arbeidsmarkt. Dit geld wordt nu gebruikt om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen en te houden.

Maand van de vakbond: jij bent goud waard

Tot en met 10 juni aanstaande is het maand van de vakbond bij ING. Dat betekent dat als je nog geen lid bent en dan lid wordt, ING voor een jaar jouw lidmaatschap betaalt. Jij kunt je niet-georganiseerde collega ook aanmelden via www.cnvvakmensen.nl/gratis. Jij ontvangt dan een gouden cadeautje. Breng je meer leden aan dan groeit jouw gouden cadeautje.

Huidige cao-onderhandelingen: eind van de maand overleg

Zoals je weet, zitten we in een impasse over de nieuwe cao. Op 28 mei aanstaande praten we hier verder over. Ik hoop dat de afgelopen (vrije) tijd iedereen de ruimte heeft gegeven om met oplossingen te komen. Vanzelfsprekend hoor je van ons.

Heb je nog vragen en/of opmerkingen?

Dan kan je altijd bij ons terecht.

Ike Wiersinga
CNV Vakmensen
M 06 23 50 09 86
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl