Periodiek overleg ING

Tijdens het laatste periodiek overleg is gesproken over werkgelukbrengers, sourcing en reorganisatie Private banking.

Werkgelukbrengers
ING gaat onderzoeken of bij clientenservice het mogelijk is om werkgelukbrengers (vervangingspool) in te zetten in plaats van Webhelp. 

Sourcing (werk buiten ING Nederland)
Er is uitgebreid gesproken over allerlei soorten van sourcing. Werk ergens anders naar toe brengen, of binnen ING of buiten ING. CNV Vakmensen heeft aangegeven dat bij het eventuele outsourcing (buiten ING) het belangrijk is dat de andere werkgever een goede werkgever is. Dat is in het verleden helaas niet altijd zo geweest.
Er is een sourcingsprotocol waarin beschreven staat wat, wanneer en hoe dit plaatsvindt en wat de rol van de medezeggenschap en de vakorganisaties is. Voor uitbesteden van het werk in Nederland naar een ING-vestiging buiten Nederland is door ING gezegd dat het niet ten koste mag gaan van de kwaliteit van het werk. En dat daarom niet al het werk naar het buitenland zal gaan. 

Reorganisatie private banking
Door veel leden zijn er vragen gesteld en vraagtekens gezet bij de reorganisatie Private banking. Daarover zijn wij in gesprek gegaan met ING.
De medezeggenschap (de COR en medezeggenschapsraad) heeft hierin een formele rol. Zij brengen advies uit. CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties kunnen hier alleen signalen afgeven. ING is ervan overtuigd dat zij transparant en met iedereen persoonlijk communiceren over de gevolgen van de reorganisatie. CNV Vakmensen heeft aangegeven dat dit niet door iedereen zo gevoeld en beleefd wordt.

Medewerkers krijgen digitale vaardigheden aangeleerd om in de toekomst (meer) digitaal te kunnen werken, volgens ING. Wel werd erkend dat er hoge opleidingseisen gelden. Dat heeft volgens ING met eisen van de toezichthouder te maken. Dat dit snel moet gebeuren en wat doet met de werk-privé-balans werd ook erkend. “Maar aan die eisen moeten wij nu eenmaal voldoen”. Na ons pleidooi om mensen langer de tijd te geven, werd gezegd dat is niet mogelijk, want dan kan je  geen goed advies geven.

CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties hebben aangegeven dat volgens de leden klanten niet digitaal maar in persoon willen communiceren. Daarop werd gereageerd dat door de coronapandemie mensen gewend zijn geraakt aan digitaal communiceren. “Ben je dat eenmaal gewend, dan ga je niet meer terug naar een kantoor”, was het antwoord van ING.
Kortom: wij hebben ING er niet van kunnen overtuigen dat deze reorganisatie anders of niet hoeft plaats te vinden.
CNV Vakmensen vindt dat spijtig. Zeker voor de betrokken medewerkers. Verdrietig constateer ik dat ING door deze reorganisatie goede medewerkers verliest omdat zij niet meer op deze manier bij ING willen werken. Helaas is de verwachting dat tot eind 2022 er meer reorganisaties zullen volgen en medewerkers hun baan zullen verliezen.  
Leden van CNV Vakmensen kunnen natuurlijk een beroep op ons doen wanneer zij (juridische) hulp nodig hebben via info@cnvvakmensen.nl 

Maand van de vakbond: je collega kan nog lid worden
Juist in deze tijden is het van belang om lid te worden van CNV Vakmensen. Dat kan tot 10 juni voor 1 jaar gratis: www.cnvvakmensen.nl/caos/banken/cao-ing-bank/gratis-lidmaatschap-2021  
Als je een lid aanbrengt ontvang jij ook een cadeautje. 

Nog vragen en/of opmerkingen?
Heb je nog vragen en/of opmerkingen, dan kan je bij ons terecht via i.wiersinga@cnvvakmensen.nl of via www.jeachterban.nl/ing/ 

Ike Wiersinga, bestuurder 
M 06 2350 0986 / i.wiersinga@cnvvakmensen.nl