Al het nieuws

Periodiek overleg Farm Dairy

Gistermiddag heeft er periodiek overleg plaatsgevonden met een afvaardiging van de OR, de directie en het CNV. Ik heb de OR en de directie bijgepraat over het cao traject en het DI budget.

Verrekening negatief verlof saldo.

Tijdens het nagesprek met alleen de leden van de OR hebben de OR leden mij geïnformeerd over de verrekening van teveel opgenomen verlofuren met de eindejaarsuitkering. De werkgever verrekend een negatief verlofsaldo met het geld dat je één dezer dagen zou moeten ontvangen. Bij sommige medewerkers gaat heel om veel uren en dus veel geld wat zij niet op hun rekening ontvangen.

Ik ben van mening dat een werkgever dit niet zonder overleg met een medewerker mag doen. Een werkgever kan wel met jou afspraken maken over hoe je een negatief verlof saldo gaat wegwerken maar dit mag niet zonder overleg. Als jij het niet eens bent met de gang van zaken neem dan contact met mij op.

Cao traject

De huidige cao zuivel loopt tot 1 april a.s. Dit betekent dat wij in maart weer gaan onderhandelen over een nieuwe cao. Farm Dairy volgt de cao zuivel. De uitkomsten van deze onderhandelingen gelden dus ook voor jou.

Vul de enquête in om aan te geven wat jij belangrijk vindt voor een nieuwe cao.

Klik op deze link om de enquête in te vullen.

CNV Vakmensen zijn we samen.

Henk Jongsma, bestuurder zuivel, h.jongsma@cnvvakmensen.nl, 06-22383073