Periodiek overleg bij ING

Tijdens het periodiek overleg bij ING is gesproken over ontwikkeling, de stand van zaken van de cao-afspraken, de reorganisatie private banking en de werkcode flex.

Ontwikkelen bij ING
In de cao hebben wij mooie afspraken gemaakt over ontwikkeling. Steeds meer mensen maken een Mijn Koersplan. Doel hiervan is dat jij inzetbaar kan blijven voor je eigen functie, een functie binnen ING of een functie buiten ING. Ook in Step up performance kan jij aangeven wat je wilt doen aan je ontwikkeling. 50% van je met je leidinggevende afgesproken doelen gaat over ontwikkeling. Dat geldt voor alle onderdelen van ING. Als dat onverhoopt niet het geval is, hoor ik dat graag, want dat is niet conform de afspraken. Om je te helpen bij het bepalen van jouw doelen (purpose) heeft ING een programma ontwikkeld om je daarbij te helpen. Al veel van jouw collega’s hebben daar baat bij gehad. ING komt ook naar afdelingen, squads, bedrijfsonderdelen etc. toe om daarover een toelichting te geven. Ik raad jou aan om naar zowel de toelichting als de workshops te gaan. Het is leuk en heel veel mensen noemen het verrijkend. Daarnaast zal ING ook een platform My Learning aanbieden, zodat je ook beter kan bepalen wat jij nog nodig hebt aan ontwikkeling. Het leren van elkaar maakt daar een belangrijk onderdeel van uit.

Stand van zaken cao-afspraken
Door de agile manier van werken krijgen de cao-afspraken stukje bij beetje vorm. De pilot onbeperkt verlof gaat in bepaalde onderdelen van start per 1 januari 2020. Doel is te onderzoeken of onbeperkt verlof een optie is. Om dat goed te kunnen doen is het hele jaar 2020 uitgetrokken om dat te bekijken. Regelingen over mantelzorg zijn nu beter te vinden. Onbekend talent staat nu ook op de kaart en er zijn een aantal mensen met een arbeidsbeperking aan het werk. De leerrekening (het persoonlijk ontwikkelingsbudget) zal in de 1e helft van 2020 eindelijk een mogelijkheid voor jou worden om je verder te kunnen ontwikkelen. Veel leden vragen naar de werkgelukbrengers (de vervangingspool voor als jij tijd nodig hebt voor onder andere zorg of ontwikkeling en jouw uren vervangen worden). Aan het eind van het 1e kwartaal in 2020 zal die pool er zijn. Kortom langzaam maar zeker krijgen de cao-afspraken hun beslag. In de loop van 2020 zullen wij ook weer voorbereidingen treffen voor een nieuwe cao.

Aangepaste pensioenregeling PFI
Voor degenen die nog een stuk pensioen hebben bij PensioenFondsING (PFI) is, om vooral fiscale en efficiencyredenen, een eenduidige regeling gemaakt. Betrokken leden hebben daarover kunnen stemmen. Er werd massaal voorgestemd. Omdat dat ook zo was bij de andere vakorganisaties is de pensioenregeling per 1 januari 2020 aangepast. Betrokken medewerkers weten dat inmiddels ook.

Reorganisatie bij private banking
Evenals de betrokken medewerkers zijn CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties ingelicht over de reorganisatie bij private banking. Uiteindelijk zullen daardoor 60 fte’s vervallen. Dat is zoals bij iedere reorganisatie heftig als jij daar bij zit. Natuurlijk is het Sociaal Plan van toepassing en kan je binnen ING herplaatst worden of zelf solliciteren, maar het blijft altijd moeilijk.

Werkcode flex
ING heeft ook de werkcode flex ondertekend als 1 van de 6 financiële bedrijven. ING is de enige bank die deze werkcode getekend heeft. Doel van de code is om zowel vaste medewerkers als flexmedewerkers volwaardige medewerkers van ING te laten zijn. Hoe we die afspraken vorm gaan geven bij ING zal een opdracht voor 2020 zijn.

Nog vragen en/of opmerkingen?
Heb je nog vragen en/of opmerkingen dan kan je bij mij terecht.

Ike Wiersinga
Bestuurder CNV Vakmensen
Bereikbaar via 06 23 50 09 86 of i.wiersinga@cnvvakmensen.nl