Al het nieuws

Pensioenregeling MITT/ Textielverzorging 2020

Het kan jullie niet zijn ontgaan dat het nodige speelt in pensioenland. Eerst het pensioenakkoord en vervolgens de dreiging van kortingen. En vervolgens de brief van minister Koolmees waardoor de indruk ontstaat dat voor het merendeel van de pensioenfondsen kortingen van de baan zijn.

En dat pensioenfondsen volgend jaar niets hoeven wijzigen aan de pensioenopbouw en/of pensioenpremie.

Jouw mening is belangrijk!
Graag ontvangen wij uiterlijk vrijdag 13e december 2019 jouw mening over welke van de drie mogelijkheden jouw voorkeur heeft. Klik hier om digitaal jouw keuze kenbaar te maken. Krijg je deze nieuwsbrief per post, dan kun je met dit webadres op internet jouw keuze kenbaar maken: https://q.crowdtech.com/9kWk6BxVEEq1i6VDprERSA

Pensioenfonds MITT
Dit speelt inderdaad voor pensioenfondsen waarbij de datum van 31 december 2019 cruciaal is voor het eventueel korten van de pensioenen. Voor het pensioenfonds MITT (die ook voor werknemers in Textielverzorging is) geldt dat de belangrijke datum pas op 31 december 2020 is. Voor 2020 ligt er op dit moment geen dreiging van korting maar wel voor het jaar 2021. Dit betekent dat er komend jaar in principe geen aanpassing van de pensioenregeling hoeft te gebeuren. Voor 2021 is dat wel aan de orde. Hoeveel en op welke manier is niet te zeggen, omdat we niet kunnen voorspellen wat er allemaal in 2020 gaat gebeuren. Het pensioenbestuur heeft als belangrijke taak om de pensioenregeling evenwichtig te houden. Op dit moment lijkt het er op het dat 2020 zonder aanpassingen haalbaar is. De pensioenpremie is echter maar net voldoende om aan minimale verplichtingen te voldoen. Wanneer de dekkingsgraad in de komende maanden naar beneden gaat, dan zal er eind 2020 een fikste korting volgen.

Advies pensioenfondsbestuur
Het pensioenbestuur is van mening dat het beter is om al in 2020 een aanpassing aan de pensioenregeling te doen. Dit om ervoor te zorgen dat een eventuele korting in 2021 lager uit zal vallen en deelnemers in het pensioenfonds niet te maken krijgen met bijvoorbeeld een flinke opbouwverlaging of premiestijging. Het pensioenbestuur heeft aan cao-partijen een advies gegeven om de pensioenopbouw te verlagen van 1,6 naar 1,5. Dit zorgt voor gemiddeld 20 euro minder pensioenopbouw per jaar bij een jaarsalaris van 35.000 euro.

Alternatieven: aan jullie de keuze !
Wanneer we in plaats van een opbouwverlaging kijken naar een verhoging van de pensioenpremie, dan ontstaat het volgende scenario. De pensioenpremie gaat dan van 24% naar 26,1%, een verhoging van 2,1%. Hiervan betalen werkgever 2/3e deel en de werknemers 1/3e deel. Werknemers gaan dan 0,7% meer premie betalen. Een medewerker met een jaarsalaris van 35000 euro betaalt dan bruto 137 euro meer pensioenpremie op jaarbasis. Wanneer een pensioenbestuur een advies stuurt naar cao-partijen, dan horen wij dit ook aan jullie voor te leggen. Wij willen aan jullie daarom vragen om een keuze te maken uit drie mogelijkheden.
1. De pensioenopbouw gaat van 1,6 naar 1,5;
2. de pensioenpremie gaat voor werknemers van 8 naar 8,7%;
3. geen wijziging in pensioenopbouw of pensioenpremie voor 2020.

Gebruik dus bovengenoemde link om jouw keuze kenbaar te maken of gebruik de genoemde link op internet in geval je de nieuwsbrief per post ontvangt.

Willem Kruithof,
bestuurder CNV Vakmensen
E w.kruithof@cnvvakmensen
M 06 5160 1998