Al het nieuws

Pensioen regeling Enitor

De pensioenregeling van Enitor is samen met de OR aangepast. Waarom? Worden de medewerkers hier beter van of alleen het bedrijf?

Een oplettend lid de tekst van de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2021 bij Enitor Prima aan ons opgestuurd

De ondernemingsraad heeft de nieuwe pensioen met de directie  afgesproken. Dat mag  conform de Wet op de Ondernemingsraden.

De beide vakorganisaties, betrokken bij de cao, zijn niet op de hoogte gestel en ook is onze kennis niet gebruikt. Zowel door de directie niet als door de OR..

Dat hoeft ook niet, volgens de huidige stand van zaken, maar het is wel een gemiste kans. Als vakbonden praten we veel mee over pensioenregelingen ne hebben ook specialisten in dienst die mee kunnen kijken.

Ook de werkgever heeft ons niet geïnformeerd. Nu zijn we daar niet verbaasd over. Reageren op mails is al een probleem. 

Dan hadden we mogelijk, met elkaar, naar betere alternatieven kunnen zoeken. Dat kunnen we nu niet meer.

Wat ons direct opvalt  is dat het percentage van de loonsom die de werkgever ter beschikking stelt, dezelfde blijft in 2021 en de premie voor het  deel boven € 27000.- zoveel stijgt. (zie de beide tabellen die uw werkgever in de brief van 19 januari aan u heeft verstuurd) Duidelijk is wel dat al het risico van een lager rendement voor jullie rekening is.

Wij denken dat het goed is dat je je  bewust bent van dit gegeven en het mogelijke verlies aan koopkracht kan betekenen. Een zeker pensioen voor uw loon tot € 27.116 is er niet meer. Daarboven was het er al niet

We vragen jullie om goed te kijken of en wat het verschil is in premie dat je gaat betalen voor het nieuwe pensioen.

Ga ook naar die bijeenkomst met Nationale Nederlanden en stel uw vragen, met name over de inhoud van de regeling. Wat is er nu slechter geworden en wat is beter geworden? Dus: stel uw vragen daarover!

Wij kunnen helaas geen objectief oordeel vormen op basis van de informatie die we nu hebben. Daarvoor is dit te summier.

Uw CAO:

Verder krijgt u geen nieuwe cao omdat de directie zo druk is. Zelfs de tekst van de oude Cao komt maar niet rond. Ondertussen mag u zelf ook geen nieuw verlof inplannen in de productie omdat het zo druk is. Begrijpt u het nog?

Zo langzamerhand verliezen we echt ons geduld met uw directie, maar het gaat niet om ons, het gaat er vooral om wat u denkt!

De werknemers samen zijn de bond en hoe lang blijven we dit (‘negeer de vakbond’) gedrag van uw directie met elkaar tolereren?

Mooi praten kan de heer Schootstra wel, dat weten we, maar komen we ook weer tot zaken, namelijk uw zaken: een goede, ‘waardevaste’ cao?

Tristan Westra                                                                                  Jan Kampherbeek

t.westra@cnvvakmensen.nl                                                             j.kampherbeek@cnvvakmensen.nl