Al het nieuws

Pensioen APF: het vervolg

Vorige week hebben wij jou geïnformeerd over de stand van zaken rondom pensioen. Hierbij het vervolg. We gaan eerst even terug in de tijd.

Op 14 oktober jl heeft het pensioenbestuur van APF in een alarmbrief aan de verantwoordelijke minister over de ontstane situatie in het pensioenfonds letterlijk het volgende geschreven:
‘Wij kunnen niet uitleggen aan onze deelnemers dat zij mogelijk drie rekeningen gaan betalen:
- hun pensioenpremie gaat omhoog
- hun pensioenopbouw naar de toekomst gaat omlaag
- hun opgebouwde pensioen kan worden verlaagd.
De brief is eigenlijk een boodschap aan de minister om de waarderingsgrondslagen te herzien (andere rekenrente, betere doorrekening van behaalde rendementen etc).
Op 19 november 2019 schrijft de minister dat hij de pensioenfondsen een jaar uitstel geeft om te voldoen aan allerlei verplichtingen. Daarmee is er voor APF niet persé een reden om premieverhoging of verlaging van pensioenopbouw te realiseren.

Echter, terwijl het pensioenfonds al jaren minder dan 100% premiedekkingsgraad heeft gerealiseerd (dat betekent dat er te weinig wordt betaald en er eigenlijk sprake is van potverteren) vind het bestuur het nu te gortig worden. Het fonds gaat namelijk richting 64% premiedekkingsgraad en besluit nu dus dat dit percentage voor 2020 niet lager mag zijn dan 73%. Daarmee wordt het verlies €17 miljoen minder. Omdat het pensioenbestuur dit meer evenwichtig vindt voor alle deelnemers (ook gepensioneerden die er niets bijkrijgen), rest ons de volgende keuze. (Even voor jouw beeld: om dit premiedekkingsgraad percentage op 100 te stellen zou je werkgever er ongeveer €44 miljoen bij moeten leggen. Echter, je werkgever betaalt geen euro meer dan 22,1% premie): 

a)
Premieverhoging voor 2020 met handhaving van het huidige pensioen opbouwpercentage van 1,875%: 34,2% voor AkzoNobel Nederland en 35,0% voor Nouryon. Deze stijging komt volledig ten laste van werknemers en is ongeveer 6,5% extra premie. Werkgevers betalen 22,1% en hebben geen enkel negatief effect.
b) Verlaging van de pensioenopbouw voor 2020: een opbouwpercentage naar 1,618%: 27,8% pensioenpremie voor AkzoNobel Nederland en 28,4% pensioenpremie voor Nouryon.

Bij deze gewijzigde premie en/of opbouwpercentages is de premiedekkingsgraad dan voor beide ondernemingen gelijk aan 73%, waarmee het pensioenbestuur hun voorgenomen besluit zou hebben gerealiseerd.

Je kunt ook aangeven te willen kiezen voor mogelijkheid (standpunt CNV Vakmensen):
c) Het pensioenbestuur moet gebruikmaken van de ruimte die de minister heeft geboden, daarmee hoeft er geen premieverhoging of verlaging van de pensioenopbouw plaats te vinden in 2020. 

Wij wijzen je er wel op dat het bestuur besluit, niet de bonden of jouw werkgever. Het pensioenfonds heeft ons gevraagd om op uiterlijk 13 december 2019 te laten weten wat onze leden ervan vinden. Ik verzoek je met deze link te laten weten of je voor a, b of c stemt. Krijg je de nieuwsbrief per post dan kun je met dit webadres op internet je stem uitbrengen: https://q.crowdtech.com/GLhKDDnAUEafcj5v0TAJYA

Arthur Bot, bestuurder CNV Vakmensen
E a.bot@cnvvakmensen.nl / M 06 2044 5190