Al het nieuws

Pay for performance voor heel Nestlé?

Het overleg tussen Nestlé en CNV Vakmensen over 2 nieuwe cao’s voor de ongeveer 800 medewerkers van Nestlé is van start gegaan. Het lijken moeilijke gespreken te gaan worden vanwege de verschillende kijk op “pay for performance” en de wens van Nestlé om dat ook in te voeren in de fabriek in Nunspeet

Op maandag 4 en donderdag 21 maart hebben de eerste gesprekken plaatsgevonden over 2 nieuwe cao’s voor Nestlé: een cao voor de ongeveer 300 medewerkers van de fabriek in Nunspeet en een cao voor het hoger personeel, die geldt voor de medewerkers in Amstelveen en ongeveer 100 medewerkers in Nunspeet. Zowel Nestle als CNV Vakmensen hebben hun voorstellenbrieven uitgewisseld en deze zijn toegelicht. De voorstellenbrieven tref je bijgaand aan. Voor de goede orde meld ik dat de voorstellenbrief van CNV Vakmensen tot stand is gekomen op grond van de ervaringen in het afgelopen jaar, het arbeidsvoorwaardenbeleid van CNV Vakmensen, ledenvergaderingen bij Nestlé en overleg met de actieve leden van CNV Vakmensen, zowel vallend onder de cao voor de fabriek als vallend onder de cao voor hoger personeel.

“Pay for performance” belangrijk discussiepunt
Na het tweede gesprek kunnen we concluderen dat er zowel voor het hoger personeel als voor de fabriek een belangrijk discussiepunt op tafel ligt en dat is pay for performance. In de HP-cao is deze een aantal jaren geleden ingevoerd. CNV Vakmensen krijgt veel reacties van leden die onder de cao vallen dat de afspraken rond pay for performance niet rechtvaardig zijn. Dit komt voort uit het feit dat het hele budget voor loonsverhoging afhankelijk wordt gesteld van de prestaties en er geen aparte compensatie is voor inflatie. Daarnaast was de afgelopen jaren het budget voor pay for performance in de HP-cao te laag, waardoor goed presterende medewerkers er lang niet altijd in koopkracht op vooruit gingen.

Ook in de fabriek wordt pay for performance nu een discussiepunt, omdat Nestlé het ook wil gaan invoeren in Nunspeet. Daarbij geeft Nestlé wel aan dat ze alleen het deel van de loonsverhoging boven de inflatie afhankelijk wil maken van prestaties en blijven de stappen in de schalen in hun voorstel gewoon bestaan.

Dit voorstel voor de fabriek legt in ieder geval voor wat betreft CNV Vakmensen bloot wat er mis is met pay for performance in de HP-cao, namelijk:

  • de inflatiecorrectie is niet gegarandeerd en;
  • er bestaat naast het budget voor de cao-verhoging geen mogelijkheid voor stappen in de schaal of een vergelijkbaar systeem.
Daarnaast vragen wij ons af of “pay for performance” past bij de fabrieksomgeving zoals Nestlé die in Nunspeet kent. Hebben medewerkers voldoende invloed op de gestelde doelen en gewenste resultaten van Nestlé en mag je ze daar dus financieel op afrekenen? Deze vragen zullen wat CNV Vakmensen betreft bij de verdere cao-onderhandelingen centraal staan.

Nestlé: “beperkte financiële ruimte”
Tijdens het tweede overleg heeft Nestlé haar financiële situatie nader toegelicht. Nestle stelt dat er onvoldoende autonome omzetgroei en winstgroei in Nederland is. Ze stelt dat de druk van hoofdkantoor toeneemt. Daarnaast wordt er vanuit Zwitserland ook veel druk op de fabriek uitgeoefend om de productie te verhogen tegen dezelfde kosten. Samen zorgt dit volgens Nestlé voor een beperkte financiële ruimte voor de cao-onderhandelingen. Wel heeft ze haar loonbod voor zowel de HP-cao als de fabriek verhoogd van 2% naar 2,4% voor een contract van een jaar. CNV Vakmensen heeft hierop gereageerd door aan te geven dat een winst van ruim 18% van de omzet gewoon betekent dat Nestlé een goed en gezond bedrijf is. Daarnaast constateert CNV Vakmensen dat de vraag naar de producten uit de fabriek wereldwijd groot is en ook grote bijdrage levert aan Nestlé wereldwijd en dat er dus volop ruimte is voor een stevige loonsverhoging. Hierover zullen we verder in gesprek gaan met Nestlé en natuurlijk spreken we dan ook verder over de andere onderwerpen.

Word lid, ook in Amstelveen!
Nestlé maakt zich samen met CNV Vakmensen zorgen over het draagvlak in Amstelveen. Wij vertegenwoordigen zeker leden die onder de HP-cao vallen en zoals je hierboven gelezen hebt, zijn die ook actief betrokken bij de cao-onderhandelingen, maar dat draagvlak zou beter kunnen. Daarom roepen we je op deze nieuwsbrief door te sturen aan je collega’s (zeker ook je in Amstelveen) en roepen we je op ze te vragen lid te worden van CNV Vakmensen. We hebben momenteel een actie lopen dat als je een nieuw lid werft, je beloond wordt met 2 cadeaubonnen van €25 naar keuze www.cnv-ledenwerven.nl/125jaar en het nieuwe lid 6 maanden 50% korting krijgt op de contributie. Daarnaast is de contributie fiscaal aftrekbaar, waardoor de fiscus afhankelijk van de hoogte van je inkomen 30%-50% meebetaald aan je vakbondslidmaatschap. Tenslotte wil ik erop wijzen dat bij het lidmaatschap een rechtsbijstandverzekering in zit, ook voor juridische problemen buiten het gebied van werk en inkomen. Deze hoef je dan dus niet apart af te sluiten. Word/maak dus lid!

Mocht je naar aanleiding van het voorgaande nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kun je contact opnemen met CNV-bestuurder Jeroen Warnaar (tel: 06-20354990, e-mail: j.warnaar@cnvvakmensen.nl of Twitter @JeroenWarnaar) of met je collega's en actieve CNV-leden Louis Sanders en Brand den Besten. Meer informatie over CNV Vakmensen kun je vinden op www.cnvvakmensen.nl .

Downloads