Al het nieuws

Pay for performance blokkeert akkoord Nestlé

Nestlé en CNV Vakmensen hebben geen akkoord weten te bereiken over de nieuwe cao’s voor Nestlé. Nestlé weigert het Pay for Performance systeem substantieel te verbeteren, wil het ook gaan invoeren voor de fabriek en biedt daarnaast onvoldoende loon. Nestlé doet nu een eindbod en CNV Vakmensen legt d

Maandag 20 mei vond opnieuw overleg plaats over nieuwe cao’s voor Nestlé, namelijk de cao voor het Hoger Personeel (cao HP) en de cao voor de fabriek in Nunspeet (cao1). Helaas zijn we er niet uit gekomen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

  1. Nestlé wil het bestaande Pay for Performance systeem voor de cao HP niet substantieel verbeteren. We hebben van leden veel opmerkingen en kritiek op het systeem gehad en willen dat in ieder geval voor iedereen de inflatie (2,4%) wordt gecompenseerd (bij een goede beoordeling kun je nu toch minder krijgen dan de inflatiecorrectie), er voldoende budget is om te verdelen bij Pay for Performance en dat de overlap tussen de bovenkant van cao1 en de onderkant van cao HP wordt opgelost. Helaas wil Nestlé hier niet aan tegemoet komen en biedt slechts 1% zeker loonstijging per jaar voor de cao HP, 3,5% budget voor Pay for Performance en wil niets inhoudelijks doen aan de overlap tussen de cao’s
  2. Nestlé wil Pay for Performance invoeren voor de fabriek in Nunspeet (cao1). Zolang Pay for Performance niet substantieel is verbeterd, zoals hierboven aangegeven, zijn wij niet bereid over de invoering van Pay for Performance in Nunspeet te spreken;
  3. Nestlé biedt voor Nunspeet (cao1) 2,8% loonsverhoging per jaar voor een 2-jarige cao. Dit ligt maar net boven het percentage dat nodig is om de inflatie te compenseren (2,4%) en vinden wij te weinig in verhouding tot wat er verdiend wordt door Nestlé met de fabriek.

Daarnaast spelen er nog een aantal andere zaken, maar dit zijn de belangrijkste. Bijgaand tref je het eindbod van Nestlé aan. Als je niet precies weet wat Pay for Performance nu precies is, kun je daarover informatie vinden in de bijlage.

Hoe verder?
We zijn er niet uit gekomen en Nestlé wil toch haar plannen rond Pay for Performance doorduwen. Daarom heeft Nestlé een eindbod gedaan. Dit tref je bijgaand aan. Het mag duidelijk zijn hoe wij daarover denken. Wij vinden het niet acceptabel door te gaan met een systeem met zoveel tekortkomingen en willen dat zeker niet uitbreiden. Daarnaast vinden we de geboden loonsverhoging te laag. Maar uiteindelijk zijn we een vereniging en beslissen de leden of ze het eindbod wel of niet accepteren.

Ledenvergaderingen
Om het eindbod te bespreken en daarover te stemmen, houden wij op dinsdag 4 juni van 14.00 tot 15.00 uur en van 15.00 uur tot 16.00 uur ledenvergaderingen in Nunspeet en wordt er op een nader bekend te maken dag een ledenvergaderingen gehouden in Amstelveen. We nodigen je daar van harte voor uit samen met je geïnteresseerde collega’s. Als de leden het eindbod van Nestlé afwijzen, zullen we op een andere wijze Nestlé moeten duidelijk maken dat ze met een beter aanbod voor de cao’s moet komen. Acties zijn daarbij niet uitgesloten en we roepen jullie op na te denken over welke vormen van de acties dan gepast en doeltreffende zouden kunnen zijn.

Mocht je naar aanleiding van het voorgaande vragen en/of opmerkingen hebben, dan kun je contact opnemen met je CNV-bestuurder Jeroen Warnaar (tel: 06-20354990, e-mail: j.warnaar@cnvvakmensen.nl, Twitter: @JeroenWarnaar ). Meer informatie over CNV Vakmensen kun je vinden op www.cnvvakmensen.nl .

Downloads