Al het nieuws

Partijen bereiken principeakkoord Cao Zuivel

Op woensdag 1 juli 2020 hebben we een akkoord bereikt over een nieuwe cao Zuivel (cao I en HP) en over de verlenging van de pensioen-cao. De nieuwe cao hebben we afgesloten met een korte looptijd van 9 maanden en met een beperkt aantal wijzigingen.

Digitaal overleg
Eigenlijk was het de bedoeling dat we op 23 maart 2020 zouden onderhandelen over een nieuwe cao Zuivel. De cao liep tot 1 april 2020. Door de gevolgen van Corona was het niet mogelijk om als bonden en werkgeversorganisatie (NZO) fysiek samen te komen.
In mei zijn we digitaal met de NZO in gesprek gegaan. Het leek partijen ondoenlijk om digitaal volledige cao-onderhandelingen te voeren. Daarom hebben we ervoor gekozen om de huidige cao voort te zetten voor een korte periode met een beperkt aantal wijzigingen. Dit heeft ertoe geleid dat we afgelopen woensdag een principeakkoord hebben bereikt.

Het principeakkoord ziet er als volgt uit:
- een looptijd van 9 maanden (1 april 2020 t/m 31 december 2020);
- een structurele loonsverhoging van 1% per 1 april 2020;
- een eenmalige uitkering van 500,- bruto (parttimers naar rato);
- werknemers krijgen de mogelijkheid om het voorwaardelijk recht dat vrijkomt op 1 januari 2021 als bruto loon uit te laten betalen; 
- de pensioen-cao wordt ongewijzigd verlengd voor de duur van een jaar.
De volledige tekst is als bijlage weergegeven in het principeakkoord. Deze tekst is ook te vinden op www.jeachterban.nl/zuivel OP deze pagina treft u ook onze blogs aan. 

De leden hebben het laatste woord: stem over het principeakkoord 
Gezien de tijd waarin wij ons bevinden, met alle onzekerheden, heeft de cao-commissie besloten dat wij dit resultaat positief voorleggen aan de leden. Klik hier om meteen digitaal jouw stem uit te brengen. Krijg je de nieuwsbrief per post dan kun je met dit webadres op internet jouw stem uitbrengen: http://bit.ly/3eaSvjH 
Stemmen kan tot en met 19 juli 2020

Namens de Cao-commissie Zuivel,
Henk Jongsma, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 2238 3073 / E h.jongsma@cnvvakmensen.nl

 

 

 

Downloads