Al het nieuws

Overname Fokker Techniek en Fokker Services door Panta Aerospace BV

Digitale Ledenvergaderingen dinsdag 30 maart 2021. Meld je tijdig aan voor de bijeenkomst!

Door jouw werkgever zijn wij, onder geheimhouding, op de hoogte gesteld van een voorgenomen overdracht van alle aandelen in Fokker Services B.V. en Fokker Techniek B.V. en hun dochterondernemingen door Panta Aerospace B.V. We hebben daarom een aantal keer hierover overleg gehad met Panta en Fokker. We hebben gevraagd om financiële informatie, wat de toekomstige plannen zijn en we hebben getracht meer afspraken te maken met meer zekerheid over jullie toekomstige werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden.

Digitale Ledenvergaderingen dinsdag 30 maart 2021. Meld je aan vóór 27 maart 2021!
Een nadere toelichting over de overname zullen wij geven tijdens de onlinevergadering via teams. Dit programma kun je gemakkelijk downloaden op je laptop, tablet of mobiele telefoon.
We nodigen je uit voor:

  • Bijeenkomst 1, om 10.00 uur (meer voor thuiswerkers en middagdienst)
  • Bijeenkomst 2, om 17.00 uur (voor ochtenddienst en dagdienst)

Geef aan welke bijeenkomst, 1 of 2, je wenst bij te wonen. Doe dit tijdig en vóór vrijdag 26 maart. Een uitnodiging volgt dan. Meld je aan via e-mail bij a.bot@cnvvakmensen.nl of jan.meeder@fnv.nl.

Financiële info en toekomstplannen
De financiële info die we hebben ontvangen voor de toekomstige financiering/plannen van beide bedrijven vinden wij nogal karig. Voor 2021 verwacht je nieuwe werkgever geen winst maar wel in 2022 en de jaren daarop, indien de markt weer aantrekt. Panta geeft aan dat er geïnvesteerd kan worden, maar een concreet investeringsplan krijgen wij hoe-dan-ook niet.

Géén zekerheden over toekomstige werkgelegenheid, arbeidsvoorwaarden en sociaal plan
Wettelijk is het zo dat bij een aandelenoverdracht alle arbeidsvoorwaarden meegaan. De cao en de personeelsregelingen in het handboek blijven van toepassing. Ook het sociaal plan met een looptijd tot eind 2022 gaat mee. Met Panta wilden wij afspraken maken over het verlengen van dit sociaal plan. Mocht Panta het nodig vinden om nog verder te reorganiseren, na de reorganisaties die nu uitgevoerd worden, dan is er in ieder geval wat langer een vangnet om de gevolgen voor het personeel op te vangen. Hier is nee op gezegd. Op dit moment weigert jouw nieuwe werkgever het sociaal plan te verlengen. Ook hebben wij geen indicatie van de wijze waarop Panta de WAU wil voortzetten anders dan dat zij daarover met ons in gesprek zal gaan.

Oordeel vakbonden, SER-Fusiegedragsregels
De SER-Fusiegedragsregels zijn er om de belangen van werknemers bij een fusie (koop/verkoop) te beschermen. In het kader van de SER-fusiegedragsregels hebben wij het recht om een oordeel te geven over de overname. Dit betekent dat we voldoende informatie moeten krijgen om een oordeel te kunnen vormen over de gevolgen van de koop/verkoop voor werknemers. Het idee is dat ons oordeel uiteindelijk bekend wordt gemaakt aan de COR, nog voordat zij definitief advies geeft, zodat zij dit kunnen meenemen in hun eindadvies. Dit is anders gegaan. Omdat wij geen inzage kregen in het koop/verkoopcontract, hebben wij een klacht ingediend bij de SER. Na bemiddeling door de SER heeft een door de SER aangewezen onafhankelijke advocaat wel deze stukken ingezien. Die advocaat heeft ons te kennen gegeven dat er in het verkoopcontract geen dingen staan over jullie toekomstige werkgelegenheid, investeringen en personeelsbeleid. Wel zijn zogenaamde 403 verklaringen ingetrokken. Panta geeft aan dat beide vestigingen de eigen broek moeten ophouden. Dat kan een risico zijn.

Geheimhouding
Wij hebben aangegeven dat we ook onze leden willen raadplegen nog voordat wij een definitief oordeel geven. Dit betekent dat de geheimhouding eraf moet voordat alles beklonken is en een definitief besluit is genomen door jouw werkgever. Jullie vragen en opmerkingen zouden wij dan meenemen in ons eindoordeel. Ook dat ging anders want jouw werkgever heeft geweigerd om de geheimhouding te beëindigen voor een fatsoenlijke ledenraadpleging.

Conclusie
Dit alles afwegende hebben we aan jullie directie kenbaar gemaakt dat we redelijkerwijs geen (goed) positief oordeel kunnen geven over deze koop/verkoop/transactie.

Hoe verder?
De overname door Panta is nu desondanks een feit, daar kunnen we niet omheen. We zullen de komende maanden met jullie nieuwe directie het overleg aan moeten gaan over werkgelegenheid, verlengen sociaal plan, nieuwe winstdelingsregeling en inzicht in concrete investeringsplannen.  Vinger aan de pols dus!
Dat kunnen wij niet alleen, daar zijn jullie hard bij nodig.

We nodigen alleen leden uit voor deze bijeenkomst. Nog geen lid en wil je meedoen? Word lid en meld je dan tijdig aan. Dit kan via www.cnv.nl 0f www.fnv.nl.

Voor vragen en of opmerkingen kunnen jullie contact met ons opnemen.

Mede namens Jan Meeder, bestuurder FNV Metaal (jan.meeder@fnv.nl /0651610354)

Arthur Bot,
bestuurder CNV Vakmensen
M 06 20 44 51 90
E a.bot@cnvvakmensen.nl