Al het nieuws

Overleg vakbonden - Royal IHC

Donderdag, 23 januari, heeft een zogenoemd kwartaaloverleg plaatsgevonden tussen de betrokken vakbonden en Royal IHC. In deze tijd is voldoende te bespreken. In deze nieuwsbrief treffen jullie in het kort de belangrijkste punten uit het overleg aan.
Vervolgens kunnen jullie ook nog een paar zaken lezen die na dit overleg nog aan de orde zijn geweest.

De situatie van en bij IHC
Nog maar enkele weken geleden heeft jullie CEO, Dave Vander Heyde, in een townhall meeting over de situatie bij jullie bedrijf gesproken. Er zijn een aantal serieuze issues met een paar grote opdrachten, dat is bekend. Duidelijk is dat de deadline voor de afleveringen niet gehaald worden. Welke consequenties dat heeft, is een zaak van iedere keer in gesprek met de opdrachtgever en zorgen dat overeenstemming wordt bereikt.

De financiële positie van IHC is ook nog steeds niet best. Er wordt druk gezocht naar nieuwe aandeelhouders. Een Europees consortium is aan het onderzoeken of zij serieuze interesse heeft in een overname van de gehele Royal IHC Holding. Dave sprak er in zijn toespraak over, hij noemde het in het overleg met ons en jullie hebben 24 januari jl. er over kunnen lezen in de media. Deze stonden bol van het verhaal over het Europees consortium. En dan ook met naam en toenaam van de bedrijven en investeringsmaatschappijen die hier achter zitten. Het is een spannende tijd want binnen niet al te lange tijd moet duidelijk zijn of dit consortium Royal IHC zal overnemen.

Wat de vakbonden betreft lijkt dit wel de beste optie voor jullie bedrijf. Want, zoals Dave aangaf, is de tweede optie Royal IHC aan een ander te verkopen. Net zoals in de media werd gesteld, zitten ook de vakbonden niet te wachten op een aandeelhouder uit Azië. De kans dat het dan een kwestie van leeghalen en vertrekken is, is volgens ons niet ondenkbeeldig. En dat zou heel slecht voor jullie banen en de kennis in Nederland zijn.

Daarnaast speelt ook de cash positie van Royal IHC een rol in deze spannende tijd. In de townhall meeting vertelde jullie CEO dat er cash was tot ergens in februari. Welnu, op het moment dat jullie deze brief lezen is het al februari. Er zal dus snel ook op dit punt duidelijkheid moeten komen!
Net als van de huidige en potentieel nieuwe aandeelhouders moet en mag ook van de banken verwacht / geëist worden dat zij coöperatief meewerken om jullie prachtige bedrijf een goede en gezonde toekomst te geven!

Duurzame inzetbaarheid
Wij hebben een presentatie gekregen van Royal IHC over haar inspanningen en plannen op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

De thema’s zijn verdeeld in vier groepen:
  • Als een vis in het water
  • Prikkelen tot ontwikkelen
  • Persoonlijk leiderschap
  • Faciliteren & Motiveren

Belangrijk bij het onderwerp duurzame inzetbaarheid is hoe je van mooie theoretische plannen naar de vaak weerbarstige praktijk gaat. De ene werknemer, al jarenlang lasser of ijzerwerker met fysiek zware arbeid, zal heel andere behoeftes hebben dan een jonge engineer. De ene laat het mogelijk over zich heenkomen en de ander vraagt wat de werkgever te bieden heeft. Door de vakbonden zijn de nodige vragen gesteld en suggesties gedaan. Het programma zal verder uitgewerkt worden en in de praktijk gebracht moeten worden. Wat de vakbonden betreft is de aanpak van jullie werkgever zeker de moeite waard.
Maar het onderwerp is nu typisch zo’n onderwerp dat lastig in de praktijk te brengen is!

Ploegendienst
Uit de townhall meeting en uit andere signalen kregen wij de indruk dat er op de Seven Vega in december in volcontinu dienst werd gewerkt. Op zich zou dat kunnen, maar dan moeten er wel met vakbonden afspraken worden gemaakt over de roosters en de bijbehorende arbeidsvoorwaarden. En dergelijke afspraken zijn voor een volcontinurooster nooit gemaakt.

Inmiddels hebben wij een reactie van HR gekregen: Na onderzoek van HR is ons verzekerd dat alleen in 2-ploegendienst is gewerkt op de Seven Vega. En voor een 2-ploegendienst zijn ooit afspraken gemaakt met de vakbonden. Bleek dus loos alarm, maar voor ons wel altijd een zaak om de vinger aan de pols te houden.

Verlofstuwmeren
Tijdens de ledenvergadering van CNV Vakmensen en FNV Metaal op 22 januari hebben wij met de aanwezige leden gesproken over de vele uren aan verlof, die binnen Royal IHC op de lat staan.

Op zich niet verkeerd, de uren blijven staan en verliezen zeker niet hun waarde. Maar beter is wanneer de uren op een eigen rekening buiten het bedrijf komen te staan. Daar zijn best mogelijkheden voor. Maar om te weten of het om substantiële hoeveelheden aan uren gaat, zouden wij graag van de leden een overzicht van hun uren hebben. Het aantal verlofuren van 2020, inclusief ADV, zijn minimaal zo’n 320 uur. Het gaat natuurlijk vooral om de uren van voorgaande jaren.

Mocht je ons dit willen melden stuur dat dan naar de kaderleden van jouw bond of naar ondergetekenden.

Convenant ter vervanging van de Walrussen
Hoofdmoot tijdens de genoemde ledenvergadering was het bespreken van het convenant dat bonden en IHC willen sluiten over de vervanging van de onderzeeboten van de Walrusklasse. Tijdens de ledenvergadering is met de aanwezige leden al uitvoerig stilgestaan bij het waarom en de inhoud van dit convenant. In het convenant staan afspraken over scholing, opleidingen, arbeidsvoorwaarden voor vaste en flexibele werknemers. En ook afspraken over de beloning, huisvesting en dergelijke van uitzendkrachten. Mocht Royal IHC, samen met de Naval groep, de opdracht voor de onderzeeboten krijgen dan is het voor iedereen alle hens aan dek om dit enorme project goed te kunnen realiseren.
En dan zijn goede afspraken, zoals in het convenant vastgelegd, zeker van belang. Op korte termijn zal het convenant door alle partijen ondertekend worden.

Fundex
Het bedrijf Fundex in Goes is één van de bedrijven die in de etalage staat. Er is interesse van meerdere bedrijven. Als bonden gingen wij 3 februari met de leden, werkzaam bij Fundex, in gesprek.
In gesprek over de stand van zaken en ook in gesprek over wellicht bijzondere arbeidsvoorwaarden, die meegenomen moeten worden bij onderhandelingen tussen koper en verkoper. Want ook in dit soort situaties willen en hebben wij als vakbonden ook een positie.

Tot zover een kort verslag van het gevoerde overleg en een toelichting op een aantal andere onderwerpen.
Heb je vragen laat dit ons dan weten. Deze vragen kun je het eenvoudigs via de mail aan je eigen vakbondsbestuurder stellen.

Mede namens Carl Kraijenoord (FNV Metaal) en Johann Honders (RMU Werknemers),
CNV Vakmensen
Piet Verburg, bestuurder
p.verburg@cnvvakmensen.nl