Al het nieuws

Overleg vakbonden met directie Arriva Limburg

Tijdens het overleg op 16 juli werden de resultaten van de enquête die door FNV Streekvervoer en CNV Vakmensen onder het treinpersoneel (machinisten en stewards) werd uitgezet begin dit jaar, toegelicht.

Zoals te verwachten, werd een deel van de uitkomsten terzijde geschoven door Arriva Limburg vanwege de vermeende suggestieve vraagstelling. De uitkomst op een aantal vragen is wellicht te verklaren door de onvrede over de procedure van de werkweekenden in het zuiden van Limburg.

In de bijgaande gezamenlijke nieuwsbrief van de vakbonden tref je meer informatie aan. Zo worden er 2 bijeenkomsten georganiseerd op 6 augustus en 7 augustus 2019. Meer informatie hierover in de bijlage.


Jean-Marie Severijns
bestuurder CNV Vakmensen
E j.severijns@cnvvakmensen.nl                       

Downloads