Al het nieuws

Overleg vakbonden en directie Arriva Limburg

Vakbonden hebben overleg gevoerd in Limburg over de enquête die de vakbonden in het voorjaar van 2019 hebben besproken.

Naar aanleiding van het overleg hebben wij van Arriva informatie gekregen over de wijze waarop de afspraak m.b.t. het verplicht werken van 26 weekenden bij de machinisten tot stand is gekomen. Arriva heeft ons een aantal documenten toegestuurd waaruit blijkt dat deze afspraak is gemaakt tijdens het Toetsingsmoment 1 (TM 1) op 16 oktober 2019 met de VC-leden. In Noord is niet afgesproken dat de weekenden worden vastgezet!
Helaas is er bij de communicatie naar de achterban in het Zuiden iets mis gegaan (In het Noorden zijn alle machinisten door de VC geïnformeerd). Dat is, zo concluderen de vakbonden èn Arriva een gemiste kans want daaruit is veel onvrede ontstaan.

De tekst van het document kun je lezen in de bijlage. Tevens is een gezamenlijk pamflet (CNV Vakmensen en FNV) bij deze nieuwsbrief toegevoegd.

Voor vragen over dit overleg, kun je contact met ons opnemen of raadpleeg de kaderleden.

Jean Marie Severijns   
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 21 60
E: j.severijns@cnvvakmensen.nl

Downloads