Al het nieuws

Overleg Schiphol: uniforme roosters in nieuwe cao

Gisteren is er overleg geweest tussen CNV, FNV, Schiphol en alle werkgevers in de beveiliging op Schiphol. Dit naar aanleiding van de grote problemen sinds de afgelopen contractwisseling van vorig jaar 3 december. Schiphol heeft voorgesteld te willen werken aan een uniforme roostersystematiek voor luchthavenbeveiligers. Deze kunnen mogelijk worden opgenomen in de cao Particuliere Beveiliging.

Het overleg heeft niet tot concrete oplossingen op korte termijn geleid. Dat was teleurstellend, omdat veel beveiligers al bijna een jaar met onwerkbare roosters te maken hebben.

Het goede nieuws is dat beveiligingsbedrijf CTSN op het overleg opnieuw heeft gemeld in zijn geheel over te stappen naar de cao Particuliere Beveiliging. Het bedrijf werkte tot nu onder de goedkope cao Veiligheidsdomein, waar De Unie bij betrokken is. Dit zorgt voor oneerlijke concurrentieverhoudingen op Schiphol.

Hoewel een goede eerste stap, zijn problemen met CTSN daarmee nog niet over. Zo is er nog steeds geen oplossing voor de overname van roosters, zoals dat is afgesproken.We zullen ons dus hard moeten blijven om bedrijven die zich niet aan de afspraken houden tot de orde te roepen. Dat doen we door overleg, maar als nodig door juridische stappen te zetten.

Uniforme gezonde roosters

Met Schiphol en de werkgevers is wel afgesproken om het heetste hangijzer – roosters en werktijden – aan te pakken op de lange termijn. En wel door te kijken of er in de volgende cao Particuliere Beveiliging passende afspraken mogelijk zijn voor alle luchthavenbeveiligers. Denk daarbij aan zelfroosteren, regie over vrije tijd en aangepaste toeslagen voor onregelmatigheid en verschuiving.

Uiteraard werken we hier – nadrukkelijk samen met onze leden - aan mee, maar dit zal niet de problemen op korte termijn oplossen. Over de invoering van de arbeidsduurverkorting (de Schiphol-uren) wachten de vakbonden CNV en FNV op dit moment op een voorstel van werkgevers. We dringen er op aan om voor 1 januari tot een heldere oplossing te komen waarbij arbeidsduurverkorting leidt tot een hoger uurloon, minder diensten en meer hersteltijd voor beveiligers.

Vriendelijke groet, Erik Honkoop

Erik Honkoop (beveiliging landelijk)
M: 06 - 5132 0918
E: e.honkoop@cnvvakmensen.nl

Erik Maas (beveiliging Schiphol)
M: 06 - 5160 2145
E: e.maas@cnvvakmensen.nl 

 
Lid worden is zinvol. CNV Vakmensen