Al het nieuws

Overleg MITT cao binnenkort van start

Binnenkort starten de onderhandeling voor de cao MITT. Als CNV Vakmensen zijn we benieuwd naar wat jullie vinden dat moet worden besproken tijdens dit overleg. Een uitgelezen kans om mee te denken over je eigen cao.
Tijdens de onderhandelingen voor de cao 2020 en 2021 werden de onderhandelingen gedomineerd door de discussie over het pensioen, de verhoging van de premie die noodzakelijk was, en de gevolgen van Covid-19. Er zijn niet veel onderwerpen besproken en ook verbeteringen voor medewerkers werden niet ingevoerd. Voor velen onverwacht, werd de laatste cao door leden van de bonden toch goedgekeurd. Voor een deel is dat te verklaren doordat maar een beperkt deel van de leden (bij alle drie de bonden) ook daadwerkelijk hebben gestemd. Dan kan de stemming een heel ander resultaat opleveren dan het beeld dat er tijdens de discussie met collega's ontstaat.

CNV Vakmensen vindt het belangrijk dat leden (en ook niet-leden) signalen af kunnen geven over wat medewerkers belangrijk vinden dat besproken/gerealiseerd moet worden in de cao.

We hebben als vakbonden een enquête gemaakt die binnenkort in gedeeltes aan alle leden wordt verstuurd. Vanuit CNV Vakmensen het verzoek aan jou om de enquêtes in te vullen, te delen met je collega's en hen ook te vragen om de enquêtes in te vullen. 

Mocht je vragen hebben, of al bij voorbaat onderwerpen door willen geven, mail mij.

CNV Vakmensen
Kitty Huntjens, bestuurder
E: k.huntjens@cnvvakmensen.nl