Al het nieuws

Overleg met Vivat over gevolgen overname(s)

Afgelopen week heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen CNV Vakmensen, de andere vakorganisaties en Vivat. Dat ging vooral over de eventuele overgang naar NN voor de schade-divisie.

Nieuwe CNV-onderhandelaar
Omdat Jolien Dekker met pensioen is, ben ik de nieuwe onderhandelaar namens CNV Vakmensen bij Vivat. Ik heb ruime ervaring als onderhandelaar, vooral in de financiële dienstverlening.

Gesprek over gevolgen overname
De ondernemingsraad en de toezichthouders zullen hun oordeel uitspreken over de overname door Athora en NN. CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties zullen zich met name bezighouden met de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen van die overname.
In eerste instantie zullen wij ons focussen op de overname van de schade-divisie door NN. NN heeft een eigen cao, Vivat heeft ook een eigen cao. Daarnaast hebben zowel NN als Vivat personeelsregelingen met de OR afgesproken.
De komende periode gaan wij die cao’s en afspraken met elkaar vergelijken en bezien wat de gevolgen zijn voor jou als medewerker en hoe we dat kunnen oplossen.
Op 18 oktober zullen wij een 1e overleg hebben over de arbeidsvoorwaardenvergelijking. Dan hebben wij een beeld van de situatie. Zo snel mogelijk daarna zullen CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties bijeenkomsten organiseren voor de medewerkers, waarin we ook van jullie willen horen wat belangrijk is. Tevens zullen we op die bijeenkomsten uitleggen wat er conform de wet geldt en wat wel en niet mogelijk is. Het is de planning dat er in januari 2020 een, door leden geaccordeerd, arbeidsvoorwaardenprotocol ligt. Natuurlijk stemmen alleen die leden die overgaan naar NN hierover.

Gesprek met Athora
Jolien Dekker heeft vlak voor haar pensionering een gesprek gehad met Athora. Vakorganisaties hebben aangegeven nu gezamenlijk een gesprek te willen over de overname van de rest van het bedrijf door Athora. Er zal zo snel als mogelijk met hen ook een gesprek plaatsvinden.

Nog vragen en/of opmerkingen?
Heb je nog vragen en/of opmerkingen laat het mij dan weten.

Ike Wiersinga
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 - 23 50 0986
E: i.wiersinga@cnvvakmensen.nl