Al het nieuws

Overleg met directie Arriva Bus

Afgelopen dinsdag 30 maart hebben vakbonden een periodiek overleg gehad met jullie werkgever. In deze nieuwsbrief kunnen jullie een terugkoppeling vinden van de besproken onderwerpen.

Vervoersontwikkelingen
De bezettingscijfers in de bussen en treinen zitten momenteel ten opzichte van 2019 op -59% (over de hele dag gemeten). Gelukkig beschikt Arriva over een – zelf ontwikkelde – voorspellingstool, waardoor Arriva kan inspelen op de verwachte passagiers. De tijd dat één dienstregeling voor één jaar hetzelfde is, is wel voorgoed voorbij, volgens Arriva.
 
Coronamaatregelen
Er is veel discussie over het dragen van de mondkapjes vandaar dat Arriva al enige tijd geleden een mondkapjesplicht heeft ingesteld. Een ander onderwerp wat op dit moment vragen oproept zijn de controles die Duitsland gaat eisen aan grensoverschrijdend vervoer (100% controle wordt geëist).
De 1,5 meter afstand in het openbaar vervoer is losgelaten. Dit roept bij passagiers vragen en weerstand op. Alle vervoerders willen hierover een gezamenlijke verklaring uit gaan brengen.
 
Verlengingen van concessies
Arriva is in gesprek met een aantal concessiehouders over verlengingen - en de voorwaarden waaronder -  van de concessies in Brabant, Lelystad en Friesland.
 
De eventuele verkoop van Arriva staat on hold.
 
Amfibie de opvolger van het schillenmodel
Het Instemmingsverzoek ligt bij de COR. Arriva geeft aan bij het nieuwe model de cao ov en multimodaal te respecteren. Toch zetten de vakbonden hier vraagtekens bij. Vakbonden hebben dan ook gezamenlijk een brief naar Arriva gestuurd. Draagvlak voor een nieuw model begint met vertrouwen daar zal Arriva nog hard aan moeten werken.
 
Amfibie raakt wellicht ook sommige bedrijfsregelingen, bijvoorbeeld de convenanten die bij een concessie-overgang zijn afgesloten met de vakbonden. Wanneer Arriva zaken wil wijzigen - welke zijn afgesproken met vakbonden - dan zal Arriva daar met vakbonden in overleg over moeten treden. Inmiddels hebben jullie van mijn collega Sijtze de Bruine al een uitgebreide nieuwsbrief gekregen over de ontwikkelingen omtrent Amfibie.
 
RVU-regeling multimodaal wordt door Arriva aangeboden
Als Arriva in een regio of concessie ziet dat er sprake is van “overs”, of als mensen zelf erom vragen, dan gaat Arriva het gesprek aan met werknemers. De condities zijn hetzelfde als onder mumo is afgesproken. Niet iedereen komt ervoor in aanmerking, de regeling staat  dus niet voor iedereen open!
 
Als er binnen het ov een aantrekkelijkere regeling wordt afgesproken dan kijkt Arriva er met coulance naar.
 
ASL/medezeggenschap
Bij Trein zat de ASL en de werkplaats al bij de OR Trein. Vandaar dat de ASL bus en de werkplaatsen ook ondergebracht zijn bij de OR Bus.
 
Er komen nieuwe Werktijdcommissies: hierdoor krijgt ook de ASL een eigen werktijdcommissie die rechtstreeks gaat adviseren aan de OR Bus.
 
APN-contracten
Is het in 2011 bedachte APN-beleid nog bij deze tijd? De Cor heeft inmiddels instemming verleend op het nieuwe APN-beleid. Dit nieuwe beleid zorgt voor verschuivingen. Vanaf schaal 9 tactische rol en hoger is APN. Tot en met schaal 9 uitvoerende rol is cao. Mensen die echt bezwaar hebben kunnen er voor kiezen om onder het APN-beleid te blijven. Mocht je toch nog met vragen zitten of geconfronteerd worden met zaken die niet lijken te kloppen, neem dan contact met mij op.
 
Flexpool
Wordt onderdeel van het transitieplan om van het schillenmodel naar Amfibie te bewegen. Het memo dat in Brabant is voorgelegd heeft de status van een intern memo. Niet meer dan dat.
 
Vrijwilligheid
Arriva heeft soms weleens de neiging om een eigen interpretatie te geven aan het begrip vrijwilligheid. Mocht je daar mee geconfronteerd worden of vragen hebben, laat het mij dan weten. Uiteraard is wat er in de cao staat geschreven leidend.

Mocht je vragen hebben of opmerkingen aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.

Job Marskamp
bestuurder CNV Vakmensen
M 06 23 90 98 65
E
j.marskamp@cnvvakmensen.nl