Al het nieuws

Overleg met DEEN over sociaal plan is gestart

Op 3 maart is voor het eerst gesproken met DEEN en Ahold Delhaize over de overgang van de supermarkten en het sociaal plan. Door DEEN en Ahold Delhaize is herhaald dat het de intentie is dat er voor iedereen een passende baan wordt gevonden. Op zich is dat goed nieuws, want niemand zit te wachten op een WW-uitkering.

CNV Vakmensen is blij dat uit het sociaal plan blijkt dat DEEN iedereen een baan gaat aanbieden. Wij zijn ook blij dat er een werkgarantie voor 3 jaar wordt afgegeven. Dat geeft jou zekerheid dat je de komende 3 jaar niet vanwege bedrijfseconomische redenen werkloos zal worden. 

We hebben ook veel vragen en opmerkingen gemaakt. Sommigen konden nog niet direct beantwoord worden en daar komen DEEN en Ahold Delhaize nog op terug. Er is een vervolgafspraak gemaakt op 19 maart. Wij hopen dan de gesprekken over het sociaal plan af te ronden en kan het sociaal plan openbaar gemaakt worden.

Zoals gebruikelijk bij collectieve afspraken gaan we het sociaal plan met de leden bespreken en zal aan jou en je collega’s gevraagd worden of je hiermee akkoord gaat.

Na 19 maart krijg je weer bericht. Heb je in de tussentijd vragen dan kun je bellen (of mailen) met Tjitze van Rijssel, M.06 51203 083, M. t.vanrijssel@cnvvakmensen.nl

Soraya Faez
Bestuurder CNV Vakmensen
M.  06 2043 6165
E: s.faez@cnvvakmensen.nl