Al het nieuws

Overleg coronavirus tussen werkgevers en bonden

Net als jullie zijn wij ook overrompeld door het coronavirus. Niemand weet precies wat de beste manier is om met deze crisis om te gaan. Jullie werken in een vitale sector (de vleesverwerkende industrie en vleeswarensector).

Op initiatief van de vakbonden binnen deze sectoren is er wekelijks overleg over de werkomstandigheden binnen de bedrijven.

De werkomstandigheden zijn onze grootste prioriteit. Daarom voeren we overleg met de werkgevers om deze in goede banen te leiden. De werkgevers gaven aan in de eerste week ook erg overrompeld te zijn, maar zijn serieus bezig met dit thema. Er is een corona-protocol gemaakt met richtlijnen waar de vleesbedrijven zich aan dienen te houden (beschermingsmiddelen, werkafstand, werknemers die corona-verschijnselen hebben, vervoer van de uitzendkrachten in busjes, communicatie en voorlichting). Wij krijgen als vakbonden meerdere signalen en brengen deze onder de aandacht bij werkgevers.

Op 2 april is er weer een overleg en daarom verzoeken wij jou om signalen aan ons door te geven. Goede en geen goede ervaringen. Bedrijven geven aan dat er al veel is gebeurd.

Belangrijke zaken zijn:

  • 1,5 meter afstand en zorg voor vervangende maatregelen, pas zo nodig de productie aan;
  • beschermingsmiddelen;
  • afstand in de kantines;
  • vervoer van uitzendkrachten, met eigen vervoer of minder mensen in de busjes;
  • overige zaken.

Zorg dat wij weten wat speelt binnen de bedrijven, meld dit via p.deridder@cnvvakmensen.nl of 06 - 51 60 19 97.
We zijn er voor jou.

Kijk op https://www.cnvvakmensen.nl/themas/coronavirus.

Peter de Ridder
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 97
E: p.deridder@cnvvakmensen.nl