Al het nieuws

Overleg bonden – Royal IHC

Nieuwsbrief voor de leden van CNV Vakmensen en de overige bonden die werkzaam zijn bij Royal IHC. In deze nieuwsbrief geven we een terugkoppeling van een aantal zaken die tijdens het regulier overleg met de directie op 20 juni 2019 zijn besproken.

Vertrouwelijkheid
Deze nieuwsbrief kan feitelijk heel kort zijn. Vrijwel alles wat besproken is valt volgens Royal IHC onder vertrouwelijke informatie! Uiteraard toch wel een brief voor jullie!

Wat is er zoal besproken?

Nieuwe arbeidsvoorwaarden
Vorig jaar rond deze tijd heeft jullie werkgever informatie verstrekt waarbij zij aangaf voor een groot deel van de huidige werknemers en voor veel nieuwe, een nieuw en ander pakket aan arbeidsvoorwaarden te gaan aanbieden. Een pakket arbeidsvoorwaarden waarbij zowel de cao metalektro als ook het pensioenfonds PME niet meer in beeld zouden zijn. Royal IHC wil dit doen omdat zij van mening is dat veel nieuwe medewerkers een meer flexibel pakket aan arbeidsvoorwaarden willen hebben. De huidige werknemers in bepaalde functiegroepen zouden op vrijwillige basis over kunnen stappen, voor nieuwe werknemers geldt een verplichting.
Daar is vorig jaar het nodige om te doen geweest. 

Tijdens het overleg op 20 juni is aan de bonden een update gegeven. Maar zoals boven in deze brief gemeld, is dit gedaan op basis van vertrouwelijkheid. Wij hebben als bonden onze verbazing hierover uitgesproken, zeker ook gezien het feit dat het vorig jaar blijkbaar niet vertrouwelijk was! Maar wij houden ons wel aan de opgelegde vertrouwelijkheid op dit moment. Het is aan jullie werkgever om meer en inhoudelijke informatie te geven.
Weet wel dat wij de vinger aan de pols houden en op het juiste moment met de leden in overleg gaan over de plannen van de directie. 

Stand van zaken
Over de stand van zaken van Royal IHC is ons ook, weer vertrouwelijk, het een en ander verteld. Zoals bekend lopen niet alle, grote, projecten zoals verwacht/gehoopt. Dit heeft er toe geleid dat intern alles op een rijtje gezet moet gaan worden. Daar wordt aan gewerkt. 

De jaarcijfers 2018 zijn nog niet gepubliceerd. Dat is geen geheim want in de media is daar enkele maanden geleden al aandacht aan besteed. In de berichten in de media werd al genoemd dat KPMG zich nog over de jaarcijfers heeft gebogen. De verwachting is dat deze cijfers op korte termijn het licht zullen zien. 

Vremac
Bonden zijn vorige maand door Royal IHC geïnformeerd over het voornemen van haar om Vremac te verkopen. Dit middels een aandelentransactie. Ondertussen hebben wij overleg gevoerd met Royal IHC en zeker ook met de leden bij Vremac. Het is onze intentie om een convenant met verkoper en koper overeen te komen. In dat convenant willen wij afspraken maken over arbeidsvoorwaarden, werkgelegenheid, locatie en dergelijke. Op het moment van opstellen van deze nieuwsbrief lopen deze onderhandelingen nog. 

‘Op het kistje’
Het is de bedoeling van Royal IHC dat op korte termijn de CEO ‘op het kistje gaat staan’ om aan alle werknemers openheid van zaken te geven over het nu en de toekomst van jullie prachtige bedrijf.
Wanneer dat precies gaat gebeuren is aan de CEO, ons advies is om zeker naar zo’n bijeenkomst te gaan en de boodschap aan te horen en mocht je deze hebben, vragen te stellen.  

Tenslotte
Ondanks alle opgelegde vertrouwelijkheid is het toch nog gelukt om deze nieuwsbrief te schrijven. Weet dat vakbonden geen afspraken maken zonder met hun leden gesproken te hebben. Dat zal nu, ondanks alle opgelegde vertrouwelijkheid, niet anders zijn. 

Heb je nog vragen of opmerkingen laat dit ons dan weten! 

Ook namens:
Carl Kraijenoord, FNV Metaal; Melanie Blonk, RMU Werknemers; Dirk van Gestel, Vakbond de Unie 

Piet Verburg,
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 5166 7394
E. p.verburg@cnvvakmensen.nl