Overleg bij ING

Tijdens het overleg tussen CNV Vakmensen, de andere vakorganisaties en ING is gesproken over de stretched ambition, opleidingsbeleid, onbekend talent, onbeperkt verlof en mantelzorg. Ook zijn de teksten van de cao nu klaar.

Wat moet jij met ” stretched ambition” in performance management?
Naar aanleiding van vragen van CNV-leden is er met ING gediscussieerd over hoe de stretched ambition in performance management invulling krijgt. Deze discussie is nu van belang omdat door het ontkoppelen van beoordelen en belonen de focus komt te liggen op het gesprek met je leidinggevende. In dat gesprek geef je zelf aan welke uitdaging er voor jou in het verschiet ligt (op 3 punten). En dat kan zo klein en groot zijn als je zelf wilt. Jouw manager kan niet voor jou bepalen waar jouw uitdaging ligt. Natuurlijk moet er wel gewerkt worden, maar houd hierin vooral zelf de regie. Dat is ook de bedoeling. Wij hebben ING verteld dit zeer nauwgezet te zullen monitoren en dat dit niet onverhoopt gebruikt wordt om medewerkers geen percentage of bedrag erbij te geven. 

Opleidingsbeleid
Ook over opleidingsbeleid doen verschillende verhalen de ronde. De een kan zomaar een opleiding doen, de ander krijgt te horen er is geen budget. Het uitgangspunt is dat je elke opleiding kan doen. Wel moet daarbij de redelijkheid en billijkheid gelden.  

Onbekend talent is op stoom
De cao-squad onbekend talent is druk bezig om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Ze maken daarvoor mensen enthousiast binnen ING. Daarom is de interne communicatie hierover verbeterd. De 1e kandidaten zijn aangenomen. Doel is voor 2019 tien en voor 2020 twintig medewerkers met een arbeidsbeperking aan te trekken. Voor 2020 is het doel om binnen ING mensen enthousiast te maken over onbekend talent. Het ultieme doel is medewerkers met een arbeidsbeperking te laten doorstromen binnen ING. 

Onbeperkt verlof: de pilots starten
De Universiteit in Groningen is begonnen met het aan de gang gaan bij diverse afdelingen met een pilot onbeperkt verlof. Zij gaan bekijken welke positieve en negatieve effecten het heeft om medewerkers onbeperkt verlof te bieden. De pilots vinden op diverse afdelingen plaats binnen ING.  

Mantelzorg: meer bekendheid
Ook voor wat betreft mantelzorg is meer bekendheid nodig. De squad, die daar vanuit de cao mee bezig is, is daartoe stappen aan het nemen. Mantelzorgers zien zichzelf vaak niet als zodanig. Ook daarover praten met je leidinggevende en je team is nog wel nodig.  

Planning van uitvoering van de cao
De uitvoering van de afspraken in de cao is in volle gang. Het gaat niet zo hard als sommigen gehoopt hadden, maar er is voortgang. De meeste vragen krijg ik over de afspraak van de werkgelukbrengers, de vervangingspool voor collega’s, die hun tijd voor ontwikkeling en privé willen gebruiken. Wanneer komt dat nou, is dan de vraag. De cao-squad, die hierover gaat, gaat in het 4e kwartaal hiermee aan de slag. In het 1e kwartaal van 2020 zal er dan in ieder geval meer duidelijkheid hierover zijn.

Teksten van de cao zijn klaar
De teksten van de cao zijn klaar en staan op de site van CNV Vakmensen. Het is nog niet een mooi opgemaakte tekst, maar de inhoud is in ieder geval klaar. Ik begrijp dat ING nog bezig is met een mooie layout. Als dat klaar is zal het ook binnen ING online staan. 

Vragen en/of opmerkingen?
Heb je nog vragen en/of opmerkingen dan kan je bij mij terecht.

Ike Wiersinga
bestuurder
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl 
M 06 23 50 09 86