Al het nieuws

Overgang naar NN, cao en pensioen bij Vivat

We zijn nog steeds in onderhandeling over de gevolgen voor je arbeidsvoorwaarden bij overgang naar NN. Begin 2020 zullen de onderhandelingen over de cao Vivat starten. Door de lage rentestand is er weer een opbouwkorting op het pensioen.

Onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden bij overgang naar NN verlopen voorspoedig
We zijn nog steeds in onderhandeling over de gevolgen voor je arbeidsvoorwaarden als je overgaat naar NN. De onderhandelingen verlopen voorspoedig en we schatten in dat we begin januari 2020 medewerkersbijeenkomsten organiseren. Tijdens die bijeenkomsten zullen wij uitleg geven over de afspraken. Daarna kan gestemd worden. Het goede nieuws is dat pensioen ook meegenomen wordt in de arbeidsvoorwaardenvergelijking. Conform de wet hoeft dat niet, maar dat gebeurt toch. Doel is om uiteindelijk een gelijkwaardig arbeidsvoorwaardenpakket te hebben.

Cao Vivat: onderhandelingen starten begin volgend jaar
De cao Vivat loopt 1 januari 2020 af. Na de closing, als Vivat een onderdeel is van Althora, zullen de onderhandelingen over de cao Vivat beginnen. Als jij al ideeën hebt voor de nieuwe cao laat het mij dan weten via de mail (i.wiersinga@cnvvakmensen.nl). Vanzelfsprekend ontvang je voor de onderhandelingen beginnen ook een e-mail met de vraag om jouw input.

Pensioen: door lage rentestand opbouwkorting
De premie voor pensioen is 23%. Dat is door de lage rentestand onvoldoende om de volledige opbouw per jaar van 1,875 voor 2020 te garanderen. Het percentage van de opbouw (hetgeen jij jaarlijks opbouwt voor je pensioenuitkering) wordt voor 2020 1,21. Als je 35.000 euro verdient scheelt dat 138,54 euro, als je 45.000 euro verdient scheelt dat 205,04 euro en als je 55.000 euro verdient scheelt dat 271,54 euro minder opbouw. In 2018 was het percentage 1,71 en in 2019 1,64. Dat was dus ook onder het maximale opbouwpercentage.

Nog vragen en/of opmerkingen?
Heb je nog vragen en/of opmerkingen, dan kan je bij mij terecht.

Ike Wiersinga
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 23 50 09 86
E: i.wiersinga@cnvvakmensen.nl