OR-verkiezingen bij Thorbecke BV

Binnenkort kunnen jij en je collega's een nieuwe ondernemingsraad (or) kiezen. Grijp jouw kans op medezeggenschap!

Jouw stem
Via de ondernemingsraad heb jij medezeggenschap bij jouw werkgever. Dit zorgt voor evenwicht binnen een bedrijf. Ook is medezeggenschap belangrijk voor de informatievoorziening over en weer en voor de betrokkenheid en rust. Bovendien wordt jouw stem als werknemer gehoord als het gaat om belangrijke beslissingen.

Je gaat dus vast en zeker stemmen bij de or-verkiezingen, maar op wie? Op een collega vakbondslid bijvoorbeeld, die vanuit zijn CNV-achtergrond een gewogen standpunt inneemt en de toon kiest die jou aanstaat. Maar dan moeten er natuurlijk wel CNV-kandidaten zijn.

Jij als or-lid?
Is het wel eens bij jou opgekomen dat jij zelf wel eens zo'n CNV-kandidaat zou kunnen zijn? Je ziet het nut van het ondernemingsraadswerk in en hebt CNV Vakmensen achter jou staan met ondersteuning voor jouw or-werk.

Ondernemingsraadwerk is goed werk, waarmee je jezelf ontwikkelt en een bijdrage levert aan het bedrijf waar je werkt. Zo werk jij mee aan een sterke positie van jezelf en jouw collega's. Bedenk: juist als or-lid sta je sterk.

Stel je verkiesbaar
In de bijlage vind je een bereidverklaring. Wil jij je kandidaat stellen voor de komende or-verkiezing? Vul deze dan in en stuur haar ondertekend vóór 17 september 2019 per mail naar secretariaatcollectief@cnvvakmensen.nl of per post naar

CNV Vakmensen
T.a.v. Secretariaat Collectief
Postbus 2525
3500 GM Utrecht

Grijp jouw kans op medezeggenschap en weet dat je - dankzij de bond - sterk staat.

Meer weten? Lees dan onze informatie over de ondernemingsraad: https://www.cnvvakmensen.nl/diensten/kennisbank/ondernemingsraad-or    

CNV Vakmensen
Roderik Mol, bestuurder

Downloads