Al het nieuws

Opzet voorstellenbrief cao ODV Swets

CNV Vakmensen spreekt binnenkort met je werkgever over je nieuwe cao. Deze loopt eind december 2019 af.

CNV sprak de afgelopen periode enkele malen verkennend met werkgever over de ontwikkelingen binnen je bedrijf. ODV Swets wordt een steeds grotere speler in de markt. Daar horen natuurlijk goede arbeidsvoorwaarden bij om jouw en je collega’s te blijven binden en boeien.
Hieronder enkele suggesties voor de voorstellen voor de nieuwe cao.

Kaderlid: als je interesse hebt om mee te praten over je arbeidsvoorwaarden tijdens de cao-onderhandelingen, mail dan even. Dan drinken we binnenkort een kop koffie op je werkplek.

Opzet voorstellen cao ODV Swets
Looptijd

Een jaar, van 31 december 2019 tot en met 31 december 2020. Een langere looptijd is bespreekbaar.
Pensioen
CNV stelt voor om een gezamenlijk onderzoek te houden naar het nieuw af te sluiten pensioencontract en waar ODV dit pensioencontract afsluit en onder welke voorwaarden.
Loon
Een stevige loonsverhoging die recht doet aan de werkzaamheden van de medewerkers.
Indexering lonen door opdrachtgevers
Momenteel wordt voor een deel van de werknemers het loon en de indexering vastgesteld door opdrachtgevers. CNV wil meer medewerkers onder het cao-functiehuis inschalen. Daarnaast wil CNV de indexering onafhankelijk maken van de opdrachtgevers. In die gevallen waar het loon en de indexering lager uitvalt dan het loon en de indexering van de medewerkers die onder het functiehuis vallen.
Wijzigen 1000 werkuren
In de cao staat dat medewerkers die 1000 of meer uren werkten in het voorafgaande jaar er een trede op vooruit gaan in de loonschaal. Als een medewerker tot 999 uur heeft gewerkt, dan gaat de medewerker er een trede per twee jaar op vooruit.
CNV wil een discussie over deze 1000-uren grens. De insteek daarbij is om meer medewerkers sneller een tredestap te laten maken in hun loonschaal.
Verhoging jeugdlonen
Momenteel krijgen 21-jarigen en jongere medewerkers, afhankelijk van hun leeftijd, een percentage van het loon behorend bij hun inschaling in het loongebouw. Deze jeugdlonen gelden niet als de medewerker diverse nautische opleidingen heeft gevolgd. CNV stelt voor om deze jeugdlonen te verhogen. Zeker voor de 20- en 21-jarige kan dit in deze krappe arbeidsmarkt aantrekkelijker maken om aan de slag te gaan en te blijven bij ODV Swets.
Uitbreiding kraamverlof partner
De medewerker heeft nu volgens de cao recht op 4 betaalde dagen kraamverlof bij een bevalling van de partner. CNV wil dit uitbreiden in lijn met de wettelijke regeling die ingaat op 1 juli 2020 namelijk, dat: per 1 juli 2020 partners tot 5 weken aanvullend geboorteverlof kunnen opnemen. Zij krijgen dan een uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon. Er is wel een maximum van 70% van het maximumdagloon. UWV betaalt deze weken verlof.
Maaltijdvergoeding bij doorwerken
CNV wil deze vergoeding verhogen naar 14,50 euro, als het werk in de avonduren valt.
Evaluatie ketenregeling
CNV bespreekt graag een belangrijke voorwaarde van de ketenregeling, namelijk dat veel interne vacatures worden ingevuld door medewerkers met een contract voor bepaalde tijd.

Opmerkingen/suggesties
Ik hoor graag of je andere voorstellen hebt voor je cao. Ook voor opmerkingen over onderstaande suggesties kun je me mailen: a.baselmans@cnvvakmensen.nl.
Graag zie ik je reactie voor 1 november tegemoet.

Arjan Baselmans,
bestuurder CNV Vakmensen
M 06 47 82 68 69