Al het nieuws

Opnieuw overleg bij ProRail over cao

ProRail en de bonden zullen op 11 november opnieuw met elkaar in overleg gaan over de cao. De aanleiding hiervoor is dat de leden van FNV Spoor in grote meerderheid het onderhandelingsresultaat hebben afgewezen.
Stemmingsuitslag
Zoals jullie weten hebben de leden van CNV Vakmensen in meerderheid wel ingestemd met het onderhandelingsresultaat; ook de leden van VHS Railprofessionals stemden bijna unaniem in met het resultaat.

Zoals aangekondigd heeft CNV Vakmensen in het overleg haar zorgen geuit over de sfeer met name de posten. Bijval kregen we hierbij ook van de andere bonden. De directie neemt deze signalen zeer serieus en de afspraak is gemaakt dat na afronding van het cao-overleg dit onderwerp verder besproken zal worden.

In het overleg van 11 november zal gesproken worden over de bezwaren van FNV om akkoord te gaan met het voorliggende onderhandelingsresultaat en hoe we tot een akkoord kunnen komen dat door alle partijen wordt gedragen.

Wij houden jullie op de hoogte!

De onderhandelingsdelegatie, Marcel Walraven, Harry Smelt en Bastiaan Logtmeijer.
Jerry Pique
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 52
E: j.pique@cnvvakmensen.nl