Al het nieuws

Op 11 februari jl heeft CNV Vakmensen de cao-onderhandelingen over de te wijzigen cao-Philips afgerond.

De cao onderhandelingen met Philips over de te wijzigen arbeidsvoorwaarden hebben op 11 februari jongstleden geleid tot een pakket met uitkomsten van de gevoerde overleggen (zie bijlage). Met nadruk is gesteld "de uitkomsten" omdat CNV Vakmensen hierover geen overeenstemming heeft bereikt met jouw werkgever. Eerder deze week ontvingen onze leden hierover al een nieuwsbrief; maar omdat er in de 1e nieuwsbrief een aantal onjuistheden stonden sturen wij deze aangepaste nieuwsbrief met opnieuw het verzoek om jouw stem uit te brengen.

CNV Vakmensen is van mening dat de loonparagraaf in vergelijking met de looptijd van de cao (1 november 2020 tot en met 31 december 2022) aan de lage kant is. De inflatie is, zo geeft Philips aan, wel gerealiseerd maar een serieuze initiële loonsverbetering is niet aan de orde. Tegelijkertijd dient opgemerkt te worden dat naast loon en looptijd er nog diverse andere afspraken zijn gemaakt. De eerlijkheid gebied te melden dat de weging van het voorliggende pakket dus verder gaat dan alleen loon en looptijd.

Het is nu aan de leden hierover hun stem uit te brengen. 
Vanwege de pandemie is het momenteel niet mogelijk om fysieke ledenbijeenkomsten te organiseren waar de uitkomsten kunnen worden voorgelegd en toegelicht. 
Er zal dus een schriftelijke stemming plaatsvinden. 

Klik hier om uw stem uit te brengen. Dit kan tot  maandagochtend 8 maart 12.00 uur. 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat CNV Vakmensen teleurgesteld is over het gehele pakket maar vooral de loonontwikkeling mede gelet op de gang van zaken bij Philips. In plaats van 1 november vorig jaar volgt de loonsverhoging pas 8 maanden later (1 juli 2021). Over het geheel beschouwen wij de uitkomst van dit cao traject als teleurstellend en kunnen dit niet met een positief advies aan de leden presenteren. Indien het voorliggende pakket in meerderheid wordt afgewezen door onze leden zullen wij dit kenbaar maken bij de werkgever en ons dan beraden op vervolgstappen.

Mede namens de CNV onderhandelingsdelegatie: Ian Cummins (CNV kaderlid) 

Arjan Huizinga/ Waarnemend Peter de Jong 
Bestuurder CNV Vakmensen 
M: 06 5160 2032 / 06 5160 1967
E: a.huizinga@cnvvakmensen.nl / E: p.dejong@cnvvakmensen.nl

Bijlage: Uitkomsten Cao-overleg 

Downloads