Al het nieuws

Ook jij hebt een vitaal beroep bij Vopak Nederland

Rare tijden voor ons allen. Maatregelen vanuit de overheid waarbij contact met anderen moet worden voorkomen. Een virus dat ons allen in de ban houdt en voor sommige angst met zich mee brengt. Bij Vopak werk je door en daarom respect en dank voor jou!

Situatie bij Vopak tijdens corona crisis
Op 31 maart jl. hebben we middels een (video) call vanuit de vakbonden en Vopak gesproken over de situatie bij Vopak. Hoe het gaat met collega’s, zijn er zieken, zijn er maatregelen getroffen en worden deze aangescherpt wanneer nodig? Wordt de zorgplicht in acht genomen en is het houdbaar?

Het werk bij Vopak kan worden gezien als een vitaal beroep, aangezien Nederland voorzien moet blijven van de chemicaliën, gassen en olieproducten welke in de tankopslag zitten. Nederland heeft hier baat bij. Zo houd jij het land draaiende. Wees je bewust van jouw belangrijke taak op dit moment voor Nederland.
Niemand hoeft zich zorgen te maken over de (zieke) collega’s, want godzijdank is (vooralsnog) niemand er ernstig aan toe. Door protocollen is de veiligheid en gezondheid gewaarborgd tijdens het werk op de terminals of kantoor.
Velen werken thuis om het aantal aanwezigen op de terminals en kantoor te beperken. Met kleinere aantallen wordt er op terminals als ook op de Westerlaan gewerkt. Zowel Vopak als de vakbonden zijn dankbaar dat het werk bij Vopak door kan gaan en daarmee het bedrijf ‘gezond’ kan blijven. Dit in tegenstelling tot sectoren waar het werk platgelegd is.

De primaire werkzaamheden in de techniek en operatie zijn essentiële onderdelen van Vopak die blijven draaien. Vopak informeert iedereen tijdig over wijzigingen en aanpassingen van de werkzaamheden en protocollen. Intussen zijn de kantines gesloten om contacten in een ruimte te vermijden. De mogelijkheden om tijdens de dienst te eten zijn er.
Ook voor bezoekers van Vopak worden strengere maatregelen getroffen om de hygiëne in acht te nemen en contacten conform de RIVM-maatregelen worden beperkt.
Vopak heeft ook al een continuïteitsplan achter de hand om de primaire processen draaiende te houden in geval van verergering van de huidige situatie. Daarmee geeft Vopak aan dat ze voorbereid zijn op andere scenario’s dan nu het geval is.

Mogelijk zijn er vragen over je verlof en hoe Vopak omgaat met deze situatie en het feit dat je thuis moet werken. Vopak verrekent geen vakantiedagen of andere rechten van de werknemers. De situatie is zoals deze nu helaas is. Gelukkig is er nog steeds genoeg werk en kan iedereen het werk blijven verrichten.

Vopak houdt rekening met projecten die niet door kunnen gaan en klanten die straks in de problemen zouden kunnen komen. Vopak is een internationaal bedrijf en zal overal ter wereld gevolgen ondervinden van de huidige situatie.

Wat kun jij nog meer doen?
Een ieder die hoest en verkouden is, moet echt thuis blijven. Vopak heeft daar een zorgplicht, maar ook elke werknemer heeft daar een verantwoordelijkheid in. Mocht je klachten hebben, neem je temperatuur op en neem vooraf contact op met HR voordat je naar het werk gaat. Zo houden we met z’n allen de situatie enigszins onder controle.
Vopak is zich bewust van de druk die thuis kan ontstaan in verband met kinderen die thuisschool moeten genieten. Bij problemen tijdens het werken thuis, kun je dat melden bij Vopak HR zodat samen gekeken kan worden naar een oplossing. Laten we de angst niet groter maken dan nodig is, maar wel de situatie serieus nemen.

Cao-onderhandelingen en contact
Er zijn een paar weken terug al data afgesproken om de onderhandelingen te laten plaatsvinden in het najaar van 2020. Vooralsnog gaan we er vanuit dat dit door kan gaan. Intussen houden we contact met de werkgever. We zullen regelmatig de stand van zaken opnemen in de huidige situatie. Als jij vragen hebt over de situatie, dan weet je CNV vakmensen te vinden.

Applaus voor jou en de collega’s
Uit het telefoongesprek is gebleken dat Vopak en de medewerkers alle zeilen bijzetten om de tent draaiende te houden. Daarom een applaus voor jou, jouw inzet en flexibiliteit die je in deze tijden moet opbrengen.
Het is een tijd van ongekende veranderingen, aanpassingen en wellicht angst.
CNV vakmensen is trots op haar leden die bij Vopak Nederland werken. Dat is gebleken uit het gesprek met jouw werkgever, die ook aangeeft dat medewerkers vol trots werken en meeveren om alles draaiende te houden.
Zorg goed voor jezelf en elkaar en hopelijk komt hier gauw een eind aan, zodat we de contacten weer op ‘normale’ wijze kunnen aanhalen.

Vragen/opmerkingen/een gesprek?
Voor vragen of opmerkingen kun je mij benaderen of wend je tot een van de kaderleden: Mike Heijdenrijk, Willem Nigg, Aart Selier, Tim Westdijk, Andre Westdijk en Wout Kranendonk die op de werkvloer aanwezig zijn.
Schroom niet om even te bellen naar mij (M 06-10208590) als er iets is in deze tijden.
Dit mag ook als je ‘gewoon’ even wilt praten over de situatie.

Fadua Toufik,
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 10 20 85 90
E f.toufik@cnvvakmensen.nl