Al het nieuws

Ontwikkelingen bij Tarkett

Het is alweer een tijd geleden dat CNV Vakmensen nieuws had te melden over ontwikkelingen bij jullie werkgever. Er zijn een aantal dingen gebeurd, heb ik, na een brief aan jullie werkgever, begrepen.
Vorig jaar heb ik voor het eerst contact gezocht met jullie werkgever, omdat er vragen waren over de naleving cao MITT, de informatie op de loonstrook en het toekennen van de jaarlijkse, periodieke verhoging.

Onderzoek naar aanleiding van vragen
Er is door Tarkett toen aangegeven dat men bezig was met het onderzoeken/nakijken van het functiehuis, de functie-omschrijvingen en het functiegebouw. De werkgeversorganisatie AWVN was hierbij betrokken en als CNV Vakmensen zouden wij geïnformeerd worden over de ontwikkelingen. Vanuit CNV Vakmensen zijn een aantal oproepen geweest om je als medewerker te melden met vragen. Je hoefde geen lid te zijn. En er is een digitale bijeenkomst georganiseerd. Dit allemaal omdat we te maken hadden met RIVM-maatregelen en een fysieke bijeenkomst daardoor niet mogelijk was.

Reacties
Dit heeft een beperkt aantal reacties opgeleverd. Dat kan betekenen dat er weinig problemen zijn, maar ook dat men geen contact durft op te nemen met CNV Vakmensen.
Voor alle duidelijkheid nogmaals; CNV Vakmensen neemt nooit contact op met werkgevers, zonder dit te overleggen met medewerkers en namen worden ook niet genoemd als het om een collectieve kwestie gaat.
Inmiddels heb ik begrepen dat er een aantal ontwikkelingen hebben plaatsgevonden, een reden om Tarkett te herinneren aan de afspraak die men vorig jaar heeft gemaakt, namelijk: CNV Vakmensen op de hoogte houden van ontwikkelingen.
Iets wat niet gebeurd is, het is stil gebleven sinds augustus vorig jaar.

Contact met werkgever
Onlangs heb ik dan ook weer contact gezocht. De contactpersoon bij HR bleek vertrokken, dus is er een brief en mail verstuurd aan de afdeling HR met het verzoek om informatie over de stand van zaken.
Als reactie kreeg ik het bericht dat mevrouw Josen de nieuwe directeur HR is en dat er de afgelopen maanden is gewerkt aan het updaten van functiebeschrijvingen en functiehuis. Voor een aantal afdelingen is dit al afgerond en hebben de betrokken medewerkers hierover een brief ontvangen. De aanpassing wordt de komende periode verwerkt en zal dan na de vakantieperiode ook terug te zien zijn op de salarisstroken. Andere afdelingen volgen.

Vragen naar aanleiding van ervaringen
Ik ben blij dat dit inderdaad gebeurd is maar ben ook benieuwd hoe dit door de medewerkers is ervaren. Is er de mogelijkheid geweest om inbreng te leveren bij het beschrijven van de functies? Was er een mogelijkheid van bezwaar tegen de nieuwe beschrijving en inschaling? Zijn er opvallende verschillen naar voren gekomen? Heeft het consequenties gehad voor de inschaling en dus het salaris? Positieve verandering is altijd goed nieuws, maar zijn er ook functies lager ingeschaald en hoe is dit opgelost? Je kunt namelijk niet opeens minder gaan verdienen. Zijn de periodieke verhogingen, die volgens de cao per 1 januari van ieder kalenderjaar moeten worden toegekend zolang je niet in de maximale salaris van de schaal zit, nu wel toegekend?

In de reactie ben ik ook uitgenodigd om kennis te komen maken, iets waar ik zeker een afspraak voor zal plannen na mijn vakantie en wellicht is dit te combineren met een kennismakingsgesprek met medewerkers.

Opmerkingen
Voor vragen, opmerkingen, een toelichting of andere zaken die je wilt melden, kun je mij mailen k.huntjens@cnvvakmensen.nl.
Ik ben in verband met vakantie afwezig van 2 augustus t/m 29 augustus.

Kitty Huntjens
bestuurder CNV Vakmensen
M 06 47 82 68 77
E k.huntjens@cnvvakmensen