Al het nieuws

Ontwikkelingen bij NS

Er gebeurt veel bij NS. Er zijn diverse onderhandelingsresultaten over reorganisaties, ook nu over service stations. Sociale veiligheid blijft voor CNV een aandachtspunt. En de treinen worden voller. Kortom veel te bespreken.

Service stations: een onderhandelingsresultaat

Er ligt een onderhandelingsresultaat dat ter stemming wordt voorgelegd voor Service Stations. Korte samenvatting van de aanpassingen ten opzichte van de plannen zoals die er lagen:

  1. NS behoudt 84 fte extra service medewerkers ten opzichte van de 1e Dit is in het resultaat nader uitgewerkt in op welke standplaatsen dat is, de wijziging van serviceformules, extra mensen voor aanpassingen openings- en aanwezigheidstijden en extra plekken in verband met verplaatsing. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over zowel servicemedewerker complexe vragen als over servicemedewerkers internationaal, bijvoorbeeld over reistijd en wat te doen bij eventuele verplaatsingen.
  2. Start per 1 november 2021 met de werving van circa 110 fte servicemedewerkers
  3. De adviesaanvraag PLP/CW wordt ingetrokken. Er start een onderzoek naar inzet plp er in de toekomst uitziet. Daar wordt de OR bij betrokken.
  4. Per 1 november 2021 wordt er gestart met de werving van 40fte PLP op locaties waar dat nodig is.

De leden bij service stations ontvangen een aparte mailing om hierover te stemmen.  

NS Reizigers: sociale veiligheid, beleid verzuim, minder mensen en toch vacatures

Er is uitgebreid gesproken over sociale veiligheid. Ook naar aanleiding van de CNV-enquete hierover. Er zijn in september 41 incidenten gemeld, 22 aangiftes gedaan, die allen tot een aanhouding hebben geleid. Bedreigingen komen het meeste voor. CNV heeft aangegeven zich zorgen te maken over het feit dat er geen meldingen komen van incidenten, zeker niet van coronagerelateerde incidenten. Wij hebben NS opgeroepen hier aandacht aan te besteden. Ook hebben wij gevraagd om inzicht te krijgen in op welke treinen er nu incidenten zijn. Dat krijgen we een volgende keer. In ieder geval wordt nu gewezen op incidenten in Breda ( waar die politie ook optrad) en Zwolle . In die laatste plaats hebben het zwaar in verband met asielzoekers uit veilige landen, die naar Ter Apel moeten en voor onrust op dat station zorgen. Wij hebben aangegeven dat NS daar snel met oplossingen moet komen. Op de trein naar Brussel zitten ook externe beveiligers, zo meldt NS.

Voor wat betreft het beleid van verzuim geldt dat er verzuimcoaches zijn, waarmee je als zieke in gesprek gaat. Het is geen beleid van NS dat daar ook leidinggevenden bij zitten. Net zo min als het beleid is dat managers medewerkers aanspreken op ziekteverzuim. CNV Vakmensen heeft NS verzocht dit uitgangspunt op Insite te zetten, zodat iedereen weet waar bij of zij aan toe is.

Er is overeenstemming  een onderhandelingsresultaat over de transformatie bij CO en O voor corporate functies. Tevens ligt er nu een onderhandelingsresultaat over transformatie bij IT ter stemming voor aan de leden.

De treinen lijken voller te worden, wel is spannend of dat na nieuwe maatregelen nog steeds zo zal zijn. Ondanks het feit dat er minder fte’s zullen zien eind 2025, staan er ook vacatures open, bijvoorbeeld bij IT. Maar die zijn moeilijk in te vullen. Daarom is interne doorstroming nu van belang. Een andere baan binnen NS dus als je functie vervalt of anders wordt.

NS int: Samenwerking met Brussel prima, night jet, eurostar, diensten in het bakje, sociale veiligheid

Ook met NS Int is er een vakbondsoverleg geweest. Daarin werd aangegeven dat de samenwerking met de Belgische collega’s prima is.

Ook hebben we gediscussieerd wat de gevolgen zijn voor de medewerkers om s nachts te werken op de nightjet. Daar komen wij vast ( al dan niet tijdens cao-onderhandelingen) op terug. De Eurostar gaat weer frequenter rijden en dat is goed nieuws. Ook hebben wij aangegeven ons bezorgd te maken over de vele diensten in het bakje. Als er een dienst niet gesteld kan worden, wordt er  in het algemeen aan trainmanagers gevraagd of zij die dienst willen draaien. Dat lijkt een goede oplossing maar kan mensen fysiek ook uithollen.  Er is een hoog ziekteverzuim en wellicht hebben die zaken met elkaar te maken. Ook hebben wij aangegeven ons zorgen te maken als trainmanagers in het donker alleen op een trein zitten. NS gaat dit onderzoeken.

Nog vragen en/of opmerkingen?

Heb je nog vragen en/of opmerkingen dan kan je bij mij terecht via i.wiersinga@cnvvakmensen.nl

Met vriendelijke groet,

Ike Wiersinga
bestuurder CNV Vakmensen
E: i.wiersinga@cnvvakmensen.nl
M: +316 235 009 86