Al het nieuws

Onrust bij Service Stations en Int NS

Bij Service stations en Int is er onrust. Andere bonden dreigen met stakingen. CNV Vakmensen doet niet mee met die stakingen. Waarom wij niet meedoen en wat dat betekent voor jou als lid laten wij in deze nieuwsbrief aan jou weten.

Herinrichting service stations
Begin dit jaar heeft de NS een advies ingediend bij de ondernemingsraad NS Reizigers over de herinrichting service stations. Tevens hebben er met CNV Vakmensen en de andere vakbonden gesprekken plaatsgevonden. Wij konden onze ideeën daarvoor inbrengen. In overleg met de kaderleden op de Wal hebben wij dat gedaan. Wel waren wij ons er zeer bewust van dat de OR hierover een advies moest uitbrengen. Onze taak is dat wij over de opvangen van de sociale gevolgen van de plannen kunnen praten. Na een paar maanden blijkt dat er al een groot deel van de medewerkers of door premobiliteit of door het vinden van ander werk  of stoppen met werken vertrokken zijn of gaan vertrekken. Onze juristen zijn er druk mee bezig. Tevens heeft NS na de adviezen van de ondernemingsraad de plannen  enigszins aangepast, maar deze zijn nog steeds niet definitief. Wij zijn ons er terdege van bewust dat er door alle perikelen veel onrust is ontstaan. Wij willen graag met NS over opvangen van de gevolgen,  voor jou als medewerker, van de herinrichting service stations praten, maar dat kan helaas nog niet. Tevens weten wij dat andere bonden een ultimatum hebben uitgedaan richting NS. Als NS niet reageert op dat ultimatum kunnen er stakingen komen. Omdat CNV Vakmensen vindt dat wij als vakorganisatie niet over een herinrichting gaan, maar dat een taak is voor de OR, hebben wij geen ultimatum gesteld. Wel konden wij zowel in overleg met NS als met de OR onze inbreng geven, maar wij hebben daar niet een taak in en kunnen dus er geen afspraken daarover maken. Wij maken afspraken over het opvangen van sociale gevolgen van een reorganisatie. Omdat wij geen ultimatum hebben gesteld doen wij ook niet mee aan de staking. Hieronder wordt uitgelegd wat dat voor jou als CNV-lid betekent.

Internationaal
Bij NS is er een eindbod gedaan over het looncomponent. Kaderleden hebben aangegeven dat dit conform afspraken, die in het verleden zijn gemaakt tussen bonden en NS Internationaal en waarvan de uitvoering lang is blijven liggen. Reden voor ons om aan te geven dat wij akkoord zijn met dat eindbod. Ook hier hebben de andere bonden een ultimatum gesteld met aanvullende eisen. Dat vinden wij geen recht doen aan afspraken in het verleden.

Wat kan jij als lid van CNV Vakmensen doen bij stakingen van andere bonden?
Concreet betekent het dat CNV Vakmensen niet meedoet aan de stakingen. Jij kan dus als CNV-lid formeel niet staken. Wel staat in artikel 17 lid 2 van de cao dat je als werknemer niet verplicht kan worden om werkzaamheden van stakers over te nemen. Dus als jou gevraagd wordt werk over te nemen van een stakende collega hoef je dat niet te doen. Omdat CNV vindt dat jij hier niet de dupe van hoeft te worden, kan je als je in het gedrang  komt of het moeilijk wordt met je collega’s, aangeven dat je niet kan werken. Daarvoor kan je een molestuitkering aanvragen. Dat kan je doen bij Else Smit van ons secretariaat collectief via telefoonnummer 030-7511570.

Wij weten nog niet of en wanneer er stakingen zullen plaatsvinden, maar het leek ons goed je hiervan alvast op de hoogte te stellen.

Ike Wiersinga
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 23500986
E: i.wiersinga@cnvvakmensen.nl