Al het nieuws

Onderhandelingsresultaat SP Asco controls

Op 7 mei hebben wij, CNV Vakmensen en FNV, met jullie werkgever een onderhandelingsresultaat bereikt over een sociaal plan n.a.v. de voorgenomen sluiting van de produktie van Ede en verplaatsing naar Polen.

Pas na een serieuze actiedreiging kwam er beweging vanuit werkgeverszijde. Daarop hebben we onderhandeld en kwamen we uiteindelijk tot een onderhandelingsresultaat dat we aan jullie willen voorleggen.

We kunnen het sociaal plan pas aan jullie voorleggen, nadat wij de teksten ontvangen hebben en hebben kunnen controleren op de juistheid van de afspraken. Daarna volgt een laatste toets door onze juristen. Ook zal er eerst nog een afstemming zijn met jullie OR met betrekking tot het adviestraject.

Het sociaal plan kan de pijn van deze reorganisatie niet wegnemen, maar we hopen dat de gevolgen waar mogelijk verzacht worden en de schade zoveel mogelijk gecompenseerd is.

De verwachting is dat we het sociaal plan eind volgende week ter stemming kunnen voorleggen, uiteraard met een uitgebreide toelichting. Natuurlijk zal er ook ruimschoots gelegenheid komen om vragen te stellen. Jullie krijgen tien dagen de tijd om je stem uit te brengen. Pas wanneer de meerderheid van onze leden instemt, is er definitief sprake van een sociaal plan. Zodra alles duidelijk is, laten we van ons horen. Vragen ondertussen? Neem gerust contact op.

Nicole Engmann-van Eijbergen
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 89
E: n.engmann-vaneijbergen@cnvvakmensen.nl