Al het nieuws

Onderhandelingsresultaat sociaal plan Apotex

Na een lang en moeizaam traject hebben CNV Vakmensen en Apotex een onderhandelingsresultaat bereikt over het sociaal plan van Apotex Nederland BV. Op 7 januari houden we bijeenkomsten om het resultaat toe te lichten en aan de leden voor te leggen.

Eindvoorstel
Op 17 december hebben we het eerdere eindvoorstel van de werkgever met jullie besproken. Een meerderheid van de leden heeft toen tegen gestemd. De boodschap was duidelijk: we moesten terug naar de onderhandelingstafel, om een laatste poging te wagen om tot een nog beter resultaat te komen. We zijn blij jullie te kunnen melden dat dit gelukt is.

Best mogelijke resultaat
De meeste leden wilden vooral een verhoging van de C-factor. Daar is de werkgever in meegegaan. De factor is verhoogd van 0,9 naar 1. Dat betekent voor veel medewerkers een hogere beëindigingsvergoeding! Op dit moment zien wij geen ruimte meer om nog verder te onderhandelen. We zijn van mening dat we het best mogelijke resultaat hebben bereikt en we leggen het dan ook met een positief stemadvies aan jullie voor. In de bijlage kunnen jullie de volledige tekst van het sociaal plan nalezen.

Bijeenkomsten
Uiteindelijk gaat het natuurlijk om jullie sociaal plan. Het laatste woord is dan ook aan jullie. Op 7 januari organiseren we weer ledenbijeenkomsten om 13:30 en om 21:00 uur. De locatie wordt nog bekend gemaakt. Graag tot dan!

Peter Bloemendaal
Bestuurder CNV Vakmensen
Bereikbaar via 06 20 47 18 87 of p.bloemendaal@cnvvakmensen.nl

Downloads