Al het nieuws

Onderhandelingsresultaat overgangsregeling Rollepaal

Gisteren is er een onderhandelingsresultaat bereikt voor de overgangsregeling naar aanleiding van de juridische fusie. Dit bericht beperkt zich tot de medewerkers die onder de OWASE cao vallen. Hieronder lees je meer over het resultaat en de ledenraadpleging die gepland staat.
Door de juridische fusie zullen de medewerkers die onder de OWASE cao vallen, straks onder de cao Metalektro vallen. Dit brengt veranderingen met zich mee in enkele arbeidsvoorwaarden. Hierover is de afgelopen periode gesproken met de directie. Om de gevolgen op te vangen is er een overgangsregeling getroffen. Gisteren is hier een resultaat over bereikt. De belangrijkste punten zijn:

-2.25% loonsverhoging in februari 2022
-175,- euro netto vergoeding in januari 2022
-Werkgever betaald een deel van de pensioenpremie voor de werknemer. Het premiepercentage in de Metalektro cao voor de werknemer is 10.89%, in de overgangsregeling is afgesproken dat de werknemer 7.5% betaald en de werkgever de overige 3.39% betaald.
-Minimaal aantal vakantiedagen wordt opgehoogd naar 27 dagen. De uitloop naar 31 dagen blijft gehandhaafd.
-5 mei vervalt als feestdag, wel jaarlijks 1 ATV dag extra.
-De vaste maandelijkse vergoeding van €15,00 voor aanvullende ziektekostenverzekering blijft behouden.
-Ploegentoeslag blijft 14.4%

We kregen ook vragen over de reiskosten die gemaakt worden. Hierover zijn afspraken gemaakt in het bedrijfsregelement en deze afspraken blijven dus hetzelfde.

In de bijlage vind je het gehele document met afspraken. Lees dit op je gemak door en neem bij vragen gerust contact op. Dit document moet nog door onze juristen getoetst worden, maar je kunt alvast kennis nemen van de afspraken die gemaakt zijn.

Ledenbijeenkomst
Op dinsdag 23 november zal er een ledenbijeenkomst zijn voor de OWASE medewerkers om deze regeling door te nemen. We zijn benieuwd hoe je tegen dit voorstel aankijkt en of je je hier in kunt vinden. Tijdens de bijeenkomst is iedereen welkom die onder de OWASE cao valt, dus ook leden van de FNV.

Tijd: 09.30 uur tot ongeveer 10.30 uur
Locatie: Rollepaal 4

Mede namens Agnes van der Schuur (bestuurder FNV),

Rick Pellis
Bestuurder CNV Vakmensen

Downloads