Al het nieuws

Onderhandelingsresultaat cao Nestlé

De afgelopen periode heeft CNV Vakmensen een aantal keer met jouw werkgever Nestlé onderhandeld over een nieuwe cao. Dit heeft geleid tot een onderhandelingsresultaat. Het is nu aan jouw om aan te geven of je hiermee wel of niet kan instemmen.
In een nog steeds lastige en onzekere tijd voor iedereen, voor mensen en bedrijven, zijn vakbonden en Nestlé vanaf september toch met elkaar in gesprek gegaan over een nieuwe cao. 

Met name in Nunspeet zijn de zaken wel goed blijven gaan. Ook, zo heb ik begrepen, valt het vooralsnog mee hoe veel werknemers er in de fabriek ziek zijn geworden door het coronavirus. Dat is fijn! 

In mijn vorige nieuwsbrief hebben jullie kunnen lezen dat door het opvlammen van het coronavirus we als partijen besloten hebben om niet fysiek bij elkaar te komen. We hebben daarom onderhandeld door middel van videobellen. Omdat dit verre van ideaal is, is in goed overleg besloten om de onderhandelingen te beperken tot enkel en alleen de loonsverhoging.   

De overall economische situatie bij Nestlé is dusdanig dat vakbonden ingezet hebben op een goede loonsverhoging. CNV Vakmensen is, zoals je weet, de onderhandelingen ingegaan met het voorstel om de lonen met 4% te verhogen. Uiteindelijk zijn we voor cao 1 (inclusief HP 6 en HP 7), na stevig onderhandelen, uitgekomen op een 3% structurele loonsverhoging, met terugwerkende kracht per 1 mei 2020.

Voor HP 1 tot en met HP 5 zal de verhoging gebaseerd zijn op een budget van 2.5%, waarbij het Pay for Performence systeem wordt toegepast. Dit is het maximaal haalbare gebleken, wat we in de onderhandelingen hebben kunnen bereiken.    

Voor de formele tekst van het onderhandelingsresultaat verwijs ik je graag naar de bijlage. 

Het woord is nu aan jullie! Je kunt hier je stem uitbrengen. 
Je kunt stemmen tot en met 4 november aanstaande. 

Heb jij vragen/opmerkingen over dit onderhandelingsresultaat of over ander werk gerelateerde onderwerpen, stuur mij gerust een email.

Martijn den Heijer
030 751 1950
m.denheijer@cnvvakmensen.nl
Twitter: @mdenheijer

Downloads