Al het nieuws

Onderhandelingsresultaat Cao KPN

CNV Vakmensen heeft samen met de andere vakbonden een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe tweejarige cao. Je kunt hierover nu je stem uitbrengen. De CNV-onderhandelingsdelegatie geeft een positief stemadvies.
                                                   KLIK HIER OM TE STEMMEN
Stemmen!
We vragen jou je stem uit te brengen over het bereikte resultaat. Dit kan via het aanklikken van de link. Je kunt je stem uitbrengen tot vrijdag 6 maart 2020.

Langdurige onderhandelingen
Graag hadden we voor einde looptijd al een nieuwe cao gehad maar helaas is dit niet gelukt omdat we maar liefst 8 onderhandelingsronden nodig hebben gehad. Het kwam er simpelweg op neer dat KPN in eerdere fases te weinig waardering voor het KPN personeel liet zien. Gelukkig is werkgever op tijd tot beter inzicht gekomen. Het onderhandelingsresultaat wordt door alle vakbonden aan tafel positief voorgelegd aan de leden.

Belangrijkste afspraken
De cao wordt afgesloten tot en met 31 december 2021. Er zijn collectieve loonsverhogingen van 2,5% per 1 juli 2020 en van 3% op 1 juli 2021. Per 1 januari 2020 krijgt iedereen een extra vakantiedag. De individuele salarisverhoging in het kader van het prestatiemanagement is in 2020 nog afhankelijk van je beoordeling en je Relatieve Salaris Positie (RSP). In 2021 stoppen we met dit beoordelingssysteem en komt er een aparte verhogingstabel.

De wijze waarop zowel je individuele als collectieve salarisverhogingen worden uitgekeerd, is erg afhankelijk van je RSP-positie. Er is voor gekozen om de RSP uiteindelijk te maximeren op 100%. Collega’s die momenteel in de buurt of boven de 100% staan kunnen te maken krijgen met loonsverhogingen die (gedeeltelijk) worden uitgekeerd via een éénmalige uitkering. De uitleg hiervan kan per situatie verschillen en staat beschreven in het (uitgebreide) onderhandelingsresultaat. Lees dit vooral goed door en laat het ons weten als dit onduidelijk is.

Er komt een compleet andere manier van het vergoeden van tijd(stip)gebonden regelingen (meer- en overwerk, Tot e.d.). De reden hiervoor is dat we de cao willen vereenvoudigen. Meerdere tabellen worden nu één tabel. Onderdeel van de afspraken is dat de Stand-by-vergoeding wordt verhoogd naar €2,70 en voortaan jaarlijks wordt geïndexeerd. De veranderingen zijn erg groot. De bedoeling van cao-partijen is dus nadrukkelijk geen bezuiniging. Mochten er echter individuele medewerkers ernstig nadelig getroffen worden dan is er een hardheidsclausule afgesproken.

De pensioenregeling kan voorlopig worden uitgevoerd tegen dezelfde premie, uitzendkrachten krijgen zicht op een KPN contract en een pilot generatiepact regeling wordt opgenomen in de cao. In de bijlage vind je alle afspraken.

Waardering resultaat
Het CNV Vakmensen onderhandelingsteam, bestaande uit jullie KPN-collega Hans Tuinman en ondergetekende, leggen de afspraken met een positief stemadvies aan je voor. Natuurlijk had de loonsverhoging eerder in het jaar kunnen zijn en is het straks spannend hoe de nieuwe vergoedingsregeling gaat uitpakken. De totale loonsverhoging van 5,5% plus een extra vakantiedag ter waarde van zo’n 0,44% is echter een deal die het, samen met de ophoging van de Stand-by-regeling, naar onze mening aantrekkelijk maakt om hiermee in te stemmen. Ook de andere kaderleden van CNV Vakmensen zijn tevreden over het resultaat.

Vragen, onduidelijkheden en/of opmerkingen?
Laat het mij en/of medeonderhandelaar én KPN-collega, Hans Tuinman weten, s.v.p.

Je Achterban
Graag attendeer ik je op onze KPN community waarop (niet) leden vragen kunnen stellen dan wel met elkaar in discussie kunnen gaan: https://www.jeachterban.nl/kpn/

Marten Jukema
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 13 20 41 12
E: m.jukema@cnvvakmensen.nl

 

Downloads