Onderhandelingsresultaat cao Gall&Gall

Het overleg van 25 mei 2023 over een nieuwe cao heeft geleid tot een onderhandelingsresultaat. Tijd voor jou om te laten weten wat je ervan vindt.

Op 25 mei 2023 hebben bonden lang onderhandelt met jouw werkgever. Het eerdere voorstel van de werkgever om de lonen te laten stijgen met 8%, was te laag. Het is van groot belang voor jou en jouw collega's om de lonen echt fors te laten strijgen om zo de kosten te kunnen blijven dragen. 
De werkgever heeft het voorstel aangepast en dit heeft geleid tot een onderhandelingsresultaat. 

Onderhandelingsresultaat op hoofdlijnen:

Looptijd: De cao heeft een looptijd van 1 jaar van 1 april 2023 tot en met 31 maart 2024.

Salarisaanpassing: Het uur salaris alle medewerkers en de uur salarissen in de salarisschalen worden met 10% verhoogd per P 5 2023, dus met terugwerkende kracht.

Extra salarisaanpassingen winkelmedewerkers:
Het uur salaris  en het schaalsalaris van de Verkoper wordt per P1 2024 verhoogd met 3%.
Het uur salaris van de Aankomend Verkoper zal per P1 2024 minimaal € 13,10 zijn.
Voor de Verkoper bedraagt het start uur salaris per P1 2024 € 13,35.
Voor de Winkelmanager bedraagt het start uur salaris per P1 2024 € 16.00.

Extra salarisaanpassingen distributiemedewerkers:
Groep 1: het minimum uur salaris bij 21 jaar wordt per P 5 2023 met 1% extra verhoogd om de afstand tot het uur salaris van de Aankomend Verkoper te herstellen.
Groep 2: het minimum uur salaris bij 21 jaar wordt per P5 2023 met 1% extra verhoogd om de afstand tot het uur salaris bij 21 jaar in Groep 1 te behouden.

Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)
Werknemers die gedurende de looptijd van de cao tenminste 20 jaar in dienst zijn bij Gall & Gall en die één jaar of minder moeten werken tot aan de AOW gerechtigde leeftijd, kunnen in aanmerking komen voor de RVU. Dat betekent dat de werknemer gebruik kan maken van deze regeling als zijn AOW-gerechtigde leeftijd ligt op of vóór 31 maart 2025. ​

In de bijlage stuur ik het gehele voorstel mee. Vanaf dinsdag 30 mei ontvang je een link, waarmee jij jouw stem kan uitbrengen op het onderhandelingresultaat.

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan hoor ik dat natuurlijk heel graag.

 Vriendelijke groet, 
Jacqueline Twerda
Bestuurder CNV Vakmensen
06 23 00 62 14
j.twerda@cnvvakmensen.nl 

 

Downloads

Stel hier je vraag aan de onderhandelaar

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error