Al het nieuws

Onderhandelingsresultaat cao ENCI

Men zegt wel eens: onder druk wordt alles vloeibaar! Met het afwijzen van het laatste voorstel van de werkgever (27 september en 13 november) hebben jullie een duidelijk signaal afgegeven.

Daarnaast speelt nu ook het nieuws met betrekking tot de voorgenomen sluiting van de ENCI locatie in Maastricht. Deze week zijn de onderhandelingsdelegaties van Mebin ENCI en Sagrex door de werkgevers uitgenodigd om over de ontstane situatie overleg te voeren.

Situatie:

 • Leden ENCI, Mebin en Sagrex hebben bod van werkgever van 13 november afgewezen.
 • Leden ENCI Maastricht zijn door de voorgenomen sluiting in een andere situatie beland; er moet voor hen ook onderhandeld kunnen worden over een sociaal plan.

Wij zijn door Heidelberg uitgenodigd om op korte termijn overleg te hebben over de afwijzing van het bod van Heidelberg en de ontstane situatie. Het overleg met Heideberg heeft op donderdagochtend 19 december plaatsgevonden. Heidelberg kwam met het voorstel om het bod van 13 november te handhaven met uitzondering van de koepel Heidelberg cao. Dat betekent een verlenging van de 3 afzonderlijke cao’s met 2 jaar tot 1 januari 2021.

Dat voorstel was voor ons een begaanbare weg. Maar op 2 punten wilden wij toch afwijken van het bod 13 november. Dit ging met name over:

 • Het loonbod. Geen fasering in het loonbod. Per 1 januari 2019: verhoging van de lonen met 3,5 % (in januari 2020 uit te keren als nabetaling)
 • En per 1 januari 2020: verhoging van de lonen met 3,5 %

Afwijkend ten opzichte van het voorstel zijn de volgende punten:

 • Geen HCNL cao nu (!), maar een verlenging van de 3 bestaande cao’s (Mebin, Sagrex en ENCI)
 • Looptijd 2 jaar tot 31 december 2020
 • Loonsverhoging:
  • 1 jan 2019: 3,5 % (in januari 2020 uit te keren als nabetaling)
  • 1 jan 2020: 3,5 % (dus niet in 2 stappen, zoals eerst werd voorgesteld, maar in 1 keer vanaf 1 januari a.s.)
 • De éénmalige uitkering van 0,25% vervalt
 • Er komen nu 3 studies, waarbij er al afspraken waren over een Functiehuis en de bijbehorende Salarissystematiek. Nieuw:
  • Een studie naar de invulling van een gedegen Generatiepact

Vanuit de onderhandelingsdelegatie van ENCI, Mebin kijken we positief naar het nieuwe voorstel van Heidelberg. Het loonvoorstel is een verbetering met de afspraak dat per 1 januari 2020, direct het salaris verhoogd wordt met de volledige 3,5% na de verhoging van 2019 van 3,5 %. Daarnaast is er een tussenstap ingebouwd op weg naar de HCNL cao die ademruimte geeft om een aantal inhoudelijk, moeilijke thema’s bij de kop te pakken. En verder is er voor alle partijen ademruimte gecreëerd. Voor ENCI en Mebin medewerkers ligt er een loonvoorstel dat bij instemming van de leden van dit voorstel, direct uitgekeerd kan worden.

En voor ENCI medewerkers komt dat er dan duidelijkheid is over de cao ENCI. En dat zij nu de handen vrij hebben om te werken aan een goed sociaal plan voor de collega’s die, door de sluiting van ENCI Maastricht, hun baan verliezen in 2020.

Wel hebben we de werkgever meegedeeld dat, hoewel er nu een aantal belangrijke procesafspraken liggen over grote thema’s, dit niet betekent dat andere niet minder belangrijke punten weg zijn. De ‘bloedgroepen’ binnen HCNL zijn nog altijd divers en vragen maatwerkafspraken. Dat hebben de Mebin en ENCI leden laten weten door hun duidelijke tegenstem. Er zal bij de volgende cao ronde, waarbij we opnieuw zullen gaan praten over een HCNL cao, méér aandacht aan deze diversiteit en de specifieke wensen geschonken moeten worden. De cao-voorstellen voor de cao-onderhandelingen 2021 zullen vanuit ENCI en Mebin niet veranderd zijn. Wij noemen in het bijzonder de Pensioenen.

Als onderhandelingsdelegatie zijn wij blij dat wij dit onderhandelingsresultaat positief ter stemming aan jullie voor kunnen leggen. Je kunt stemmen door hier te klikken. Is digitaal stemmen voor jou niet mogelijk dan kun je het bijgaande stemformulier per post sturen aan: CNV Vakmensen, Willen Timmer, Postbus 2525, 3500 GM Utrecht.

Opdat de insteek is om te proberen de nabetaling van 3,5% per 1 januari 2019 ook fiscaal te laten drukken op 2019 en niet op fiscaaljaar 2020 is de deadline gesteld op 27 december 9.00 uur.

Met dit onderhandelingsresultaat willen wij jullie heel hartelijk danken voor jullie steun en inbreng gedurende dit moeilijk en complex traject. Bij deze, wensen wij jullie hele fijne feestdagen en graag zien we jullie terug in het nieuwe jaar!

Mede namens de onderhandelingsdelegatie

 • Ramon van Buuren Mebin
 • Paul Luijten ENCI

Willem Timmer                                 Gerard van Cuijk
Bestuurder CNV Vakmensen              Bestuurder CNV Vakmensen
06 51 202 957                                 06 20 134 089
w.timmer@cnvvakmensen.nl             g.vancuijk@cnvvakmensen.nl

Downloads