Al het nieuws

Onderhandelingsresultaat cao Apotex

Gisteren heeft CNV Vakmensen een onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe cao Apotex. Het was een lastig en langdurig traject maar uiteindelijk zijn we blij met het behaalde resultaat. Op de ledenbijeenkomsten op 7 november zullen we het resultaat positief voorleggen aan de leden.

Onderhandelingen
Eigenlijk waren we in augustus al klaar om te gaan onderhandelen over een nieuwe cao. Helaas kregen we op 17 september te horen dat Aurobindo van plan is om Apotex Nederland te sluiten. Ondanks dit ronduit beroerde nieuws, wilden we toch zo snel mogelijk een nieuwe cao afsluiten. De vorige cao is tenslotte al bijna een jaar geleden verlopen, en de beoogde sluiting is pas in september 2020. Dat zou betekenen dat jullie bijna twee jaar lang geen cao zouden hebben, en dus ook geen loonsverhoging. Wat ons betreft onacceptabel. We zijn dan ook blij dat we gisteren een akkoord hebben kunnen bereiken.  

Onderhandelingsresultaat
In de bijlage kunnen jullie alle afspraken nog eens nalezen.
Hieronder de belangrijkste punten:

  • De cao heeft een looptijd van twee jaar, van 1 december 2018 tot en met 30 november 2020.
  • De salarissen worden in totaal met 5,3% verhoogd: 2,5% per 1 december 2018 (met terugwerkende kracht) en 2,8% per 1 december 2019.
  • We zijn van plan om het derde WW jaar te repareren, zodat mensen die onverhoopt in de WW terecht komen, daar langer recht op hebben.
  • “Buiten-cao’ers” die in juni van dit jaar recht hadden op een periodieke verhoging, krijgen die alsnog uitgekeerd. 

Sociaal Plan
Aanvankelijk wilde jullie werkgever pas een cao afsluiten als er ook een akkoord is over het sociaal plan. Gelukkig hebben we de directie ervan kunnen overtuigen dat dit tot onnodige vertraging leidt. Neemt niet weg dat we ook nog zullen moeten onderhandelen over een sociaal plan om de gevolgen van eventueel ontslag zo goed mogelijk op te vangen. In november praten we hier weer verder over. 

Bijeenkomsten
Wij denken dat we een goed resultaat hebben bereikt, en we leggen het dan ook positief aan de leden voor. Maar het gaat natuurlijk over jullie arbeidsvoorwaarden, dus het laatste woord is aan jullie. Daarom organiseren we op donderdag 7 november, om 13:30 en om 21:00 uur, ledenbijeenkomsten in de AV Room van Apotex.
Iedereen is welkom, ook als je (nog) geen lid bent van CNV Vakmensen. Bedenk wel dat alleen leden kunnen stemmen over het resultaat.

Peter Bloemendaal
bestuurder
E.: p.bloemendaal@cnvvakmensen.nl
M.: 06 20 47 18 87

Downloads