Al het nieuws

Onderhandelingsresultaat bereikt sociaal plan VDL Nedcar

CNV Vakmensen is er samen met de andere vakbonden in geslaagd om een onderhandelingsresultaat te bereiken voor een sociaal plan. Eerder werd het eindbod voor een sociaal plan van VDL Nedcar door jullie afgewezen. Het bereikte onderhandelingsresultaat is een duidelijke verbetering. Wij leggen dit nu met een positief stemadvies aan jullie voor.

Nadat jullie het eindbod met overduidelijk grote meerderheid hadden afgewezen, heeft de directie van VDL Nedcar ons uitgenodigd voor een overleg. Jullie directie wilde toch nog een poging wagen om een akkoord te bereiken met de vakbonden over een sociaal plan. Het eindbod is op meerdere punten duidelijk verbeterd, waardoor we donderdagavond een onderhandelingsresultaat hebben weten te bereiken.

Verbeterde punten
Hieronder staan de belangrijkste verbeterpunten ten opzichte van het eindbod.

Correctiefactor
Het belangrijkste verbeterpunt dat we hebben gerealiseerd is dat de correctiefactor niet meer berekend wordt via een gemiddeld gewogen factor. Een gemiddeld gewogen factor drukt over het algemeen de hoogte van de correctiefactor naar beneden. Er is nu een vaste correctiefactor afgesproken afhankelijk van het aantal dienstjaren. Dit is een duidelijke verbetering ten opzichte van het eindbod. De tekenbonus van een bruto maandsalaris komt te vervallen.

Ploegentoeslag
Afgesproken is dat als de ploegentoeslag gedurende de looptijd van het sociaal plan naar beneden gaat, bij berekening van de ontslagvergoeding uitgegaan wordt van de hoogte van de ploegentoeslag zoals deze was op 2 december 2020.

Derde WW-jaar
Mocht de reparatie van het “derde WW-jaar” na 2022 komen te vervallen, dan heeft VDL Nedcar toegezegd dat zij hier garant voor zullen staan voor medewerkers die boventallig worden en 48 maanden voor hun AOW-leeftijd af zitten.

Jubilea
Medewerkers die op de datum van aanzegging op zes maanden van jubileum zitten, krijgen de jubileumuitkering uitgekeerd.

Onder 'Downloads' vind je de volledige tekst van het onderhandelingsresultaat terug en een samenvatting van de toelichting hierop.

Stemmen
Ook nu is het laatste woord weer aan jullie. Als lid van CNV Vakmensen heb jij het laatste woord. Wij vragen jou dan ook om ons te laten weten wat jij van het bereikte onderhandelingsresultaat vindt. Dit doe je door je stem uit te brengen. Stemmen doe je digitaal door op deze link te klikken. Krijg je deze nieuwsbrief per post, dan kun je met dit webadres op internet jouw stem uitbrengen: http://bit.ly/2ZSLuiX
Je kan tot en met woensdag 3 maart stemmen. Wij leggen dit resultaat met een positief stemadvies aan jullie voor.

Robert Wonnink
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 86 42 65 
E  r.wonnink@cnvvakmensen.nl

Downloads