Onderhandelingen voor cao MITT starten weer

Jullie cao loopt op 1 april 2020 af. Het is bekend dat de onderhandelingen soms erg lang duren. Hierdoor komt de loonsverhoging ver na ingangsdatum cao. Reden genoeg om dit keer eerder klaar te zijn. Voor de komende onderhandelingen hebben we 4 data vastgelegd voor 1 april volgend jaar.

Suggesties voorstellenbrief
De eerste onderhandelingsronde staat gepland op 3 december.
Zoals gebruikelijk krijgen jullie de gelegenheid om aan te geven wat jullie graag in de voorstellenbrief willen. Verder wil ik jullie input over een aantal onderwerpen die ik sowieso wil opnemen in de voorstellenbrief.

Loonvraag
Voor de loonvraag hebben wij bij CNV Vakmensen de mogelijkheid om te kijken wat nodig en haalbaar is in een sector. Het uitgangspunt is in ieder geval inflatiecorrectie en een stuk koopkrachtverbetering. Het is bekend dat FNV voor 5 procent gaat. Klinkt mooi, maar is het ook haalbaar en realistisch voor MITT?
Ik wil graag van jullie weten of 5 procent moet worden gevraagd of dat het ook 4 procent mag zijn. En waar moeten wij als vakorganisaties minimaal op uitkomen. In plaats van procenten kunnen we ook kiezen voor een loonsverhoging in centen of gedeeltelijk in procenten en centen.
Wat vinden jullie hiervan?

Ontwikkeling/opleiding van medewerkers
CNV Vakmensen vindt het belangrijk dat medewerkers zich blijven ontwikkelen om op het moment dat er tegenslag in een bedrijf is een goede startpositie op de arbeidsmarkt te hebben. Daarnaast kan het helpen om gemotiveerd aan het werk te blijven wat de duurzame inzetbaarheid van medewerkers ten goede komt. Ook kan het zo zijn dat medewerkers wellicht een andere carrière op het oog hebben, binnen of buiten het bedrijf. Werknemers moeten de mogelijkheid krijgen om opleidingen te kunnen doen die niet meteen gerelateerd zijn aan de eigen functie. Hiervoor staat geld op naam van de werknemer en de werkgever heeft geen zeggenschap over de besteding hiervan. Wij vragen hiervoor aan de werkgevers om een bijdrage van 300 euro per jaar, met de mogelijkheid om dat een aantal jaren op te sparen. Medewerkers kunnen er zelf voor kiezen om er overuren of bovenwettelijke dagen in te doen om een hoger budget te krijgen.
Wat vinden jullie hiervan?

80-90-100-regeling
Tijdens de laatste cao-onderhandelingen hebben we de 80-90-100-regeling op tafel gehad. 80 procent werken tegen 90 procent loon en 100 procent pensioenopbouw. Werkgevers wilden dit niet in de cao opnemen. Wij zouden een voorstel willen doen om dit wel in de cao op te nemen. Wij denken aan een regeling voor iedereen vanaf 60 jaar of ouder is en/of een dienstverband heeft van 30 jaar of meer.
Wat vinden jullie hiervan?

Andere onderwerpen
Hebben jullie nog andere onderwerpen die jullie in de voorstellenbrief willen zien, dan hoor ik deze graag. Bespreek het ook met je collega’s die wellicht geen lid zijn van CNV VakmensenJullie kunnen jullie reactie e-mailen of whatsappen aan mij. Dit kan tot uiterlijk 26 november, zie de bijlage.

Dit wordt een van de laatste nieuwsbrieven die ik aan jullie zal sturen. Ik neem afscheid van de textielbranche en mijn collega Kitty Huntjens zal vanaf januari mijn werkzaamheden overnemen en ook de cao-onderhandelingen. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij jullie belangen goed zal behartigen.

Nicole Engmann-van Eijbergen,
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51601989
E n.engmann-vaneijbergen@cnvvakmensen.nl

Downloads